PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW
W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
O PUCHAR OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
w dniu 30-31.05.2016 r.

pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE-SYSTEM Paweł Hoffmann oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku.

Nauczycielki naszej szkoły uczestniczyły w tygodniowym kursie metodycznym w Atenach. Panie Aleksandra Jasińska i Joanna Mazurek-Kurzelnik ukończyły kurs w ramach grantów unijnych z programu edukacyjnego Erasmus+  Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.  Kurs miał miejsce w dniach 19.08.2019 – 23.08.2019 i dotyczył nauczania z wykorzystaniem STE(A)M, mikro nauki, gamifikacji, CLIL i flipped klasy.

W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+ „WODA NASZYM CENNYM SKARBEM’’

W trakcie pobytu w partnerskiej szkole w Montanie, w Bułgarii poznaliśmy mnóstwo ciekawostek dotyczących kultury tego kraju, geografii, tradycji i sposobu życia zwykłych ludzi. Dzięki temu łatwiej było nam zaprezentować ten kraj w ramach Tygodnia Bułgarskiego w naszej szkole. Prezentacje multimedialne przygotowane przez uczennice dotyczyły geografii tego kraju oraz produkcji olejku różanego z róży damasceńskiej (rosa damascena), jednego z flagowych produktów bułgarskich najczęściej używanego do produkcji kosmetyków. Po przyjeździe z Bułgarii nasze panie wciąż używają kremów z tym olejkiem, naprawdę działa.

W przygotowaniu prezentacji pomagała nasza pani geograf, Elżbieta Madera.

Joanna Mazurek-Kurzelnik

Druga wizyta, w której udział wzięło sześcioro uczniów naszej szkoły i dwóch nauczycieli, miała miejsce w Montanie, w Bułgarii w dniach 26.03. – 03.04.2017. To niewielkie miasto znajduje się w północno-zachodniej Bułgarii, na terenach górzystych, atrakcyjnych dla miłośników górskich wędrówek. Młodzież miała okazję zwiedzić jaskinie górskie, które są przykładem działania wody przez tysiące lat. W tych jaskiniach podziwiali także wytwory ludzkich rąk: wspaniałe malowidła sprzed 5000 tysięcy lat !

W pierwszym tygodniu stycznia 2017 roku zorganizowano Tydzień Rumuński w szkole w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Woda naszym cennym skarbem”. W ramach działania uczniowie , którzy uczestniczyli w wymianie międzynarodowej w Rumunii przygotowali foto galerię z wyjazdu. W szkole odbył się również konkurs plastyczny pt. „Zamek Bran i wizerunek Drakuli”. Na lekcjach geografii i historii uczniowie pokazali prezentacje multimedialne związane z Rumunią.

W ramach projektu Erasmus+ pięcioro uczniów i dwóch nauczycieli ZSO nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku odbyło pierwszą wizytę do kraju partnerskiego w Rumunii. Uczestnicy wymiany spędzili tydzień w Ploeszti , mieście usytuowanym niedaleko największej w Rumunii rafinerii ropy naftowej. Realizując projekt pt. „Woda naszym cennym skarbem” uczniowie naszej szkoły zrealizowali wiele zadań zgodnych z założeniami projektu. Uczniowie badali jakość wody w próbkach pobranych z lokalnych rzek. Podczas zajęć laboratoryjnych z ekologii uczniowie obserwowali jak ważną rolę odgrywa   woda w tkankach roślinnych, a podczas warsztatów chemicznych pracując w grupach międzynarodowych sporządzili zestaw ekologicznych kosmetyków do pielęgnacji ciała. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia warsztatowe ICT w wykorzystaniem programu Windows Movie Maker, podczas których uczniowie opracowali własną prezentację z pobytu w Rumunii.

Regulamin udziału uczniów w mobilnościach i działaniach projektowych międzynarodowego programu Erasmus+
pt. „Woda naszym cennym skarbem”

Zasady udziału uczniów w projekcie i mobilności:

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ Bułgaria, Montana, 2 – 5 październik 2016

W ZSO nr 1 w Prudniku rozpoczęto międzynarodowy projekt Erasmus+ w ramach akcji KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Koordynatorki projektu - dyrektor szkoły Pani Jadwiga Harasymowicz i nauczyciel języka angielskiego Pani Aleksandra Jasińska uczestniczyły w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym dla koordynatorów. Spotkanie zorganizowane zostało w szkole partnerskiej w Montanie w Bułgarii w dniach od 2 do 5 października.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl