PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

W czerwcu 2015 roku w ZSO nr 1 w Prudniku ukończono dwuletni projekt międzynarodowy Comenius obejmujący cztery kraje partnerskie: Polska, Francja, Niemcy i Czechy. W celu kontynuowania współpracy międzynarodowej dwóch nauczycieli języka angielskiego opracowało wniosek projektu Erasmus+ w akcji K1 - mobilność kadry edukacji szkolnej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Agencję Narodową w Warszawie i nauczyciele otrzymali dofinansowanie na tygodniowe szkolenie w Porto w Portugalii. Ukończony kurs pt.„Zarządzanie wielokulturowym projektem europejskim” był ściśle związany z potrzebami szkoły, aby placówka i jej pracownicy zdobywali doświadczenie w realizowaniu projektów międzynarodowych. Podczas kursu w Porto nauczyciele nawiązali współpracę z nowymi partnerami zagranicznymi z Bułgarii i Niemiec.

Szkoła francuska wyraziła chęć kontynuowania współpracy po zakończonym programie Comenius i w związku z tym również przystąpiła do nowego projektu. Natomiast nauczyciele z Bułgarii zaprosili do wspólnej pracy zaprzyjaźnioną szkołę z Rumunii, co wszyscy członkowie zespołu międzynarodowego zaopiniowali pozytywnie. Tak powstały nowy zespół Erasmus + w ZSO nr 1 w Prudniku stanowi pięć krajów: Polska, Niemcy, Francja, Rumunia i Bułgaria. Koordynatorem projektu jest ZSO nr 1 w Prudniku i właśnie w naszej placówce odbyło się pierwsze spotkanie przygotowawcze zespołu Erasmus+ w dniach od 20 do 23 stycznia 2016 roku. Były to dni ciężkiej pracy i wymiany pomysłów, aby określić zarys przyszłego projektu międzynarodowego, którego tematyka dotyczyć będzie problemów środowiskowych, głównie tych dotyczących gospodarowania zasobami wody. Każdy kraj partnerski musi mieć silne argumenty i innowacyjne przykłady działań na rzecz środowiska w tym aspekcie, gdyż tylko wtedy każda organizacja uczestnicząca czyli w tym przypadku szkoła wnosi istotną wartość dodaną do projektu dzięki działaniom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone tylko w jednym kraju.

erasmus1

 

Projekty międzynarodowe realizowane w naszej szkole bardzo pozytywnie oceniane są przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki nim młodzież ma szansę poznać nowych przyjaciół, mieć żywy kontakt z językiem obcym, poznać kulturę i tradycje krajów partnerskich, a przede wszystkim uczestniczyć w mobilności zagranicznej, doświadczyć bezpośredniego kontaktu z goszczącą rodziną i wspólnie realizować zadania projektowe w międzynarodowym towarzystwie rówieśników. Opracowanie wniosku Erasmus+ to bardzo złożona i wielotygodniowa praca dla koordynatora i wszystkich członków zespołu projektowego. Wynagrodzony trud w postaci pozytywnej opinii z Agencji Narodowej obecnie należy się tylko nielicznym. W zeszłym roku zaledwie 15 procent szkół otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, nie oznacza to, że pozostałe wnioski były złe, tylko fundusze na partnerstwa strategiczne szkół w ramach akcji Erasmus+ w latach 2014 – 2020 zostały ograniczone. Zespół nauczycieli w ZSO nr 1 wraz z partnerami zagranicznymi jest pozytywnie nastawiony, nie patrzy na trudności, gdyż jak mówi przysłowie „Kto nie ryzykuje ( w naszym przypadku raczej próbuje ), ten nie zyskuje”.

Aleksandra Jasińska
Jadwiga Harasymowicz

 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl