PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

W ramach projektu Erasmus+ pięcioro uczniów i dwóch nauczycieli ZSO nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku odbyło pierwszą wizytę do kraju partnerskiego w Rumunii. Uczestnicy wymiany spędzili tydzień w Ploeszti , mieście usytuowanym niedaleko największej w Rumunii rafinerii ropy naftowej. Realizując projekt pt. „Woda naszym cennym skarbem” uczniowie naszej szkoły zrealizowali wiele zadań zgodnych z założeniami projektu. Uczniowie badali jakość wody w próbkach pobranych z lokalnych rzek. Podczas zajęć laboratoryjnych z ekologii uczniowie obserwowali jak ważną rolę odgrywa   woda w tkankach roślinnych, a podczas warsztatów chemicznych pracując w grupach międzynarodowych sporządzili zestaw ekologicznych kosmetyków do pielęgnacji ciała. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia warsztatowe ICT w wykorzystaniem programu Windows Movie Maker, podczas których uczniowie opracowali własną prezentację z pobytu w Rumunii.

 

rum3

Obecnie szkoła rumuńska ma bardzo ważne zadanie do wykonania w kontekście ekologicznym ponieważ Rumunia ma poważne problemy środowiskowe. Podczas rządów komunistycznych w minionej epoce nie dbano o ochronę środowiska. Do niedawna Bukareszt był jedyną stolicą europejską, gdzie ścieki odprowadzane były bezpośrednio do rzeki. Przeszła polityka zrujnowała rolnictwo, a zmiany klimatyczne doprowadziły do pustynnienia wielu regionów, gdzie nawadnianie stało się nieefektywne ponieważ ziemia jest poddawana niszczącym działaniom wiatru i piasku. Dodatkowo występuje degradacja gruntów, gdzie gleba jest dotknięta erozją wietrzną ze względu na masowe wylesianie. Wszystkie te problemy są obecnie priorytetowymi zagadnieniami w Rumunii, a szkoła w Ploeszti staje przed zadaniem dogłębnej edukacji młodego pokolenia w celu zmiany postawy na proekologiczną i właśnie projekt „Woda naszym cennym skarbem” ma wspomóc szkołę w tych działaniach.

Podczas wymiany międzynarodowej zajęcia edukacyjne prowadzone były nie tylko na terenie szkoły, lecz również w formie wyjazdów edukacyjnych, aby uczniowie mogli doświadczyć bezpośredniego kontaktu z nauką poprzez wizyty edukacyjne np. w zakładach uzdatniania wody. Niedaleko Bukaresztu w gminie Glina odwiedziliśmy jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Europie połączonej z biogazownią .

Gospodarze wymiany zadbali także o to, aby partnerzy zagraniczni poznali ich stolicę, kulturę i historię więc pokazali nam wspaniały gmach Parlamentu Rumuńskiego, którego wnętrza przypominały okazały pałac, a nie miejsce pracy polityków. Wiele wrażeń dostarczyła wycieczka w Karpaty i podążanie śladami sławnego hrabiego Draculi.

Jako główny koordynator projektu oceniamy, że cele wymiany zostały osiągnięte, a wyznaczone działania i zadania zostały zrealizowane. Uzyskane produkty i rezultaty zostaną wykorzystane podczas zajęć przedmiotowych, co wzbogaci nie tylko wiedzę teoretyczną ale również rozwinie umiejętności praktyczne. Uczniowie przeżyli niezapomnianą przygodę, odbyli swoją pierwszą podróż samolotem, a przede wszystkim poznali wspaniałych nowych przyjaciół z czterech krajów partnerskich: Rumunii, Bułgarii, Niemiec i Francji.

 

Aleksandra Jasińska

rum4

rum1

rum2


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl