PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

W czerwcu 2015 roku w ZSO nr 1 w Prudniku ukończono dwuletni projekt międzynarodowy Comenius obejmujący cztery kraje partnerskie: Polska, Francja, Niemcy i Czechy. W celu kontynuowania współpracy międzynarodowej dwóch nauczycieli języka angielskiego opracowało wniosek projektu Erasmus+ w akcji K1 - mobilność kadry edukacji szkolnej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Agencję Narodową w Warszawie i nauczyciele otrzymali dofinansowanie na tygodniowe szkolenie w Porto w Portugalii. Ukończony kurs pt.„Zarządzanie wielokulturowym projektem europejskim” był ściśle związany z potrzebami szkoły, aby placówka i jej pracownicy zdobywali doświadczenie w realizowaniu projektów międzynarodowych. Podczas kursu w Porto nauczyciele nawiązali współpracę z nowymi partnerami zagranicznymi z Bułgarii i Niemiec.

Regulamin rekrutacji nauczycieli do projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów FRSE w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku

1.Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków FRSE. Projekty są realizowane w celu umożliwienia kadrze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekty międzynarodowe i szkolenia umożliwią uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększą motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczynią się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Udział w projektach ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, odbycie kursów szkoleniowych. Rezultatami projektów będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy.

FRSE – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad dwudziestu lat zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 był to m.in. program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Obecnie w ramach europejskiego programu na lata 2014-2020 fundacja pełni m.in. funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zarządza także programem POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. FRSE realizuje również europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne, np. eTwinning (więcej na www.frse.org.pl).

„Razem, a nie obok siebie” Kontynuacja projektu – tym razem na Ukrainie

Joanna Mazurek-Kurzelnik

Wszyscy dobrze wiemy, że podróże poszerzają horyzonty, a bezpośredni kontakt z kulturą, historią i zwyczajami panującymi w danym regionie ma nieocenioną wartość edukacyjną. Projekt „Razem, a nie obok siebie” finansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymianu Młodzieży doskonale wpisuje się w dzisiejsze priorytety kształcenia młodego człowieka otwartego na różnorodność kulturową i współpracę, myślącego kreatywnie i wykorzystującego swoje talenty.

O projekcie wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej w ZSO nr 1 w Prudniku

            W dniach od 17 do 24 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku gościła dwudziestoosobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły partnerskiej z Nadwórnej (Ukraina) w ramach działań związanych z realizacją projektu „ Razem, a nie obok siebie”. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Jest to nowy program mający na celu wspieranie współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych relacji między społeczeństwami obu państw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt RPOP.09.01.01-16-0002/18  „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”

 

Prowadzona jest rekrutacja na następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów, które odbędą się w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl