PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt RPOP.09.01.01-16-0002/18  „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”

 

Prowadzona jest rekrutacja na następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów, które odbędą się w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt RPOP.09.01.01-16-0002/18  „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”

 

Prowadzona jest rekrutacja na następujące szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt RPOP.09.01.01-16-0002/18  „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”

 

Prowadzona jest rekrutacja dla nauczycieli na studia podyplomowe

Poniżej zamieszczono linki do potrzebnych dokumentów (w wersji pdf) dla uczniów i nauczycieli
chętnych do udziału w projekcie
„Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”.

Powiat Prudnicki wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Prudniku rozpoczyna w październiku 2018r. realizację projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.”


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl