PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

„Razem, a nie obok siebie” Kontynuacja projektu – tym razem na Ukrainie

Joanna Mazurek-Kurzelnik

Wszyscy dobrze wiemy, że podróże poszerzają horyzonty, a bezpośredni kontakt z kulturą, historią i zwyczajami panującymi w danym regionie ma nieocenioną wartość edukacyjną. Projekt „Razem, a nie obok siebie” finansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymianu Młodzieży doskonale wpisuje się w dzisiejsze priorytety kształcenia młodego człowieka otwartego na różnorodność kulturową i współpracę, myślącego kreatywnie i wykorzystującego swoje talenty.

O projekcie wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej w ZSO nr 1 w Prudniku

            W dniach od 17 do 24 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku gościła dwudziestoosobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły partnerskiej z Nadwórnej (Ukraina) w ramach działań związanych z realizacją projektu „ Razem, a nie obok siebie”. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Jest to nowy program mający na celu wspieranie współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych relacji między społeczeństwami obu państw.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl