PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Regulamin rekrutacji nauczycieli do projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów FRSE w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku

1.Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków FRSE. Projekty są realizowane w celu umożliwienia kadrze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekty międzynarodowe i szkolenia umożliwią uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększą motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczynią się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Udział w projektach ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, odbycie kursów szkoleniowych. Rezultatami projektów będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy.

FRSE – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad dwudziestu lat zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 był to m.in. program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Obecnie w ramach europejskiego programu na lata 2014-2020 fundacja pełni m.in. funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zarządza także programem POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. FRSE realizuje również europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne, np. eTwinning (więcej na www.frse.org.pl).


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl