PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW
W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
O PUCHAR OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
w dniu 30-31.05.2016 r.

pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE-SYSTEM Paweł Hoffmann oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku.

 

Współorganizatorami: Klub Ratowniczy RESCUE, Prudnickie Centrum Medyczne, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku.

Uczestnikami zawodów są trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych (dodatkowo pełnoletni opiekun).

Zgłoszenia na zawody do dnia 10 maja 2016r. 

Celem zawodów jest:

 • Edukacja młodzieży w zakresie właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego  postępowania na miejscu wypadków komunikacyjnych i w innych sytuacjach zagrożenia.
 • Zawody mają także wyrobić pozytywny wizerunek osób udzielających pomocy oraz pracowników służb zawodowo zajmujących się ratownictwem ( Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja).
 • Promowanie prospołecznych postaw wśród młodzieży i przeciwdziałanie znieczulicy społecznej.

  aktualności i dodatkowe informacje nt. zawodów znajdziesz na stronie:
  www.zawodyratownicze.plZakres tematyczny konkursu obejmuje podstawowe czynności ratunkowe (BLS) przeprowadzane w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przez osoby nie będące pracownikami medycznymi oraz umiejętność obsługi automatycznego defibrylatora AED oraz zakres programu zawartego w podstawie programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa – poziom licealny. Podczas zawodów w trakcie realistycznych pozoracji (przeprowadzanych na terenie miasta Prudnik) oceniane będą umiejętności zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia związane ze złamaniami, krwotokami, oparzeniami, urazami głowy, jamy brzusznej i klatki piersiowej, nagłymi zachorowaniami (epilepsja, udar mózgu, nagłe zachorowanie w obrębie naczyń wieńcowych – w tym obsługa AED) oraz w sytuacji kontaktu z osobą agresywną. Przy ocenie brane będą pod uwagę podejmowane działania, efekty tych działań oraz zachowanie na miejscu zdarzenia. 

Zawody odbędą się z trzech etapów.

Etap I - szkoły przeprowadzą wewnętrzne eliminacje wg przyjętych przez siebie rozwiązań. Na drodze eliminacji wyłonią trzyosobową grupę, która będzie stanowiła reprezentację szkoły na etapie drugim i trzecim.

Etap II – test wiedzy teoretycznej przeprowadzony w pierwszym dniu zawodów na terenie siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. W teście uczestniczą wszyscy startujący zawodnicy. Pula zdobytych punktów zawodników stanowi sumę zdobytych punktów dla zespołu.

Etap III – działania praktyczne realizowane w czasie kilkugodzinnej „gry terenowej” podczas której zespoły udzielają pierwszej pomocy podczas symulowanych urazów i wypadków.

Podczas scen pozorowanych oceniane będą poniższe umiejętności i wiedza:

 • bezpieczeństwo ratowników
 • ratowanie życia i zdrowia
 • wezwanie kwalifikowanej pomocy
 • udzielenie pierwszej pomocy
 • umiejętność samodzielnego działania ratowników
 • kierowanie zespołem przez kierownika zespołu.

Sędziowie stanowiskowi wykonywać będą dokumentację (przyznanie odpowiedniej liczby punktów wg szablonu, dokumentacja fotograficzna pracy zespołu) przebiegu pozoracji w celu ich późniejszego omówienia, które zostało wykonane w trakcie rozmów kuluarowych po zawodach z poszczególnymi drużynami. Decyzja sędziego stanowiskowego jest nieodwołalna i nie podlega dyskusji.

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe, pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni.

Organizatorzy zapewniają środki niezbędne do użycia na poszczególnych stanowiskach (fantomy, AED, kołnierze ortopedyczne).

Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują swoje apteczki pierwszej pomocy zgodnie z załącznikiem opracowanym przez Organizatora.

Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują sobie posiłki (organizator zapewnia dostęp do wrzątku).

Organizator (ZSO nr 1 w Prudniku) uczestnikom zapewnia nocleg, napoje chłodzące, kawę, herbatę oraz drobny poczęstunek.

Pozytywne opinie sędziów, zawodników i opiekunów (po organizacji I, II oraz III Wojewódzkich Zawodów Pierwszej Pomocy Szkół Średnich organizowanych w 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r.) zachęciły organizatora do podjęcia się organizacji Ogólnopolskich Zawodów Pierwszej Pomocy dla Szkół Średnich 30-31 maja 2016 r.

regulamin, karta zgłoszenie, program zawodów, zgoda rodziców do pobrania

aktualności i dodatkowe informacje nt. zawodów znajdziesz na stronie:

www.zawodyratownicze.pl 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl