PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Dnia 8 marca 2018 roku chłopcy  z klasy I B zorganizowali Dzień Kobiet dla swoich koleżanek. Każda z dziewcząt otrzymała kwiatek, słodki poczęstunek i całusa od wdzięcznych za wszystko chłopaków .

Tego dnia koledzy byli szczególnie mili dla  dziewcząt a czas spędzony razem pozostanie w naszej  pamięci.

Dziękujemy- sympatyczne dziewczyny z klasy I B.

Wychowawca klasy I B: Agata Dendewicz

„CLIL – Praktyczna Metodologia dla Nauczycieli Pracujących Metodą CLIL” 16 – 22 lipca, 2017 roku, 21 godzin kursu w Głównym Instytucie Szkoleń na Malcie w ramach unijnego programu Erasmus+ Akcja KA1. Udział w kursie finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wzięły nauczycielki języka angielskiego: Aleksandra Jasińska i Joanna Mazurek-Kurzelnik. Głównym założeniem szkolenia było zapoznanie się z kluczowymi atrybutami metody CLIL – Content and Language Integrated Learning tj. uczenie przedmiotu za pomocą języka obcego, przekazywanie nowych treści poprzez język obcy i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem poprzez treści.

Dnia 14 grudnia 2017 roku w na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Pedagogiki  odbyła się uroczystość  związana z podsumowaniem II konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów - Czechów”. Konkurs został zorganizowany pod patronatem: Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego, prof. Zenona Jasińskiego, wiceprezesa Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Michała Sieka - Opolskiego Kuratora Oświaty oraz  prof. UO Janusza Dorobisza z Wydziału Historii Uniwersytetu Opolskiego. Laureatem III miejsca  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Stanisław Dendewicz uczeń klasy I a.

Dnia 12.12.2017 roku uczniowie klas humanistyczno- pedagogicznych z elementami psychologii   z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Prudniku oraz klasy trzeciej mundurowej z II Liceum Ogólnokształcącego z ZSR w Prudniku wraz z organizatorką wyjazdu – mgr Marzanną Zawadzką-Ciępką i mgr Katarzyną Szpytko udali się  na wykłady i warsztaty  do Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Dnia 8 grudnia 2017 roku uczniowie klasy I b realizowali Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu  jest popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz wykorzystanie biografii postaci historycznych jako źródła wiedzy historycznej. Młodzież przeanalizowała biografie królów polskich z dynastii Jagiellonów, dzięki którym poznała losy unii polsko-litewskich oraz politykę wewnętrzną wybranych przedstawicieli tej dynastii: Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Bogactwo kulturowe renesansu  i „złoty wiek” w dziejach Polski przypada właśnie na czasy panowania Jagiellonów w Europie.

Wychowawca I b i nauczyciel historii: Agata Dendewicz

W dniu 6 grudnia 2017 roku tradycyjnie przypada wspomnienie świętego Mikołaja. Mikołaj z Miry urodził się ok.280 r w Patrasie w Grecji  a zmarł właśnie 6 grudnia 345 r w Mirze, obecnie na terenie Turcji. Jest to patron ministrantów, dzieci, pielgrzymów i podróżników, adwokatów, notariuszy i sędziów. Kult tego świętego w Europie rozpowszechniła  w średniowieczu cesarzowa Teofano Greczynka,  matka Ottona III. Wieczorem w przeddzień 6 grudnia starzec z siwą brodą odwiedza dzieci, które obdarowuje prezentami albo karci z powodu złego zachowania. Również i uczniowie klasy I b, wyjątkowo grzeczni otrzymali od świętego Mikołaja słodki poczęstunek.

Wychowawczyni klasy I B: Agata Dendewicz

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Prudniku każda z klas realizowała wybrany projekt edukacyjny. Podejmowane przez uczniów działania miały na celu propagowanie czytelnictwa, wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, przybliżenie oferty nowości biblioteki szkolnej.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl