PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

W czwartek 12 kwietnia 2018r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbył się finał II. Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Klaudia Chmielowska i Agata Mazurek, uczennice drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Prudniku znalazły się w zacnym gronie finalistów. Jako finalistki olimpiady otrzymały przywilej i już dzisiaj są uprawnione do przyjęcia na studia na kierunku Nauki o Rodzinie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Opiekunem merytorycznym uczennic była mgr Maria Boczarska. Olimpiada przebiegała w trzech etapach: szkolonym, okręgowym i centralnym. Do etapu centralnego zgodnie z regulaminem olimpiady zostało zakwalifikowanych 10 zespołów 2 – osobowych, które osiągnęły najwyższe wyniki, czyli na 16 województw uczestniczyło w nim tylko 10.

Wśród  nich znalazło się województwo opolskie, które reprezentował nasz zespół. Na etapie  okręgowym uczennice przedstawiły  prezentację pod tytułem „Przemoc domowa – oznaką siły czy słabości?”. Uzyskały największą liczbę punktów i zostały rekomendowane do etapu centralnego. Celem głównym olimpiady było promowanie życia rodzinnego oraz wartości rodziny we współczesnym świecie. Poruszane były różne problemy współczesnych rodzin oraz zagrożenia życia rodzinnego. Wiek rozwojowy młodzieży ponadgimnazjalnej sprzyja wnioskowaniu, uogólnianiu i refleksji. To z kolei pozwala na wyrażanie osobistych sądów i opinii, na kształtowanie postaw, które są celem wychowania. Klaudia i Agata osiągnęły wysoki wynik. Udział w olimpiadzie dał im możliwość zdobycia wiedzy, która pozwoli im lepiej kształtować własną rodzinę i stale podnosić jakość jej życia.

Maria Boczarska

Od lewej: Klaudia Chmielowska, Maria Boczarska i Agata Mazurek


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl