PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w ZSO nr 1 w Prudniku, którzy realizują chemię w zakresie rozszerzonym, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych,  ze szczegółowym omówieniem i opisaniem przeprowadzanych przez uczniów eksperymentów chemicznych. Zajęcia odbywały się na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczyło w nich 22 uczniów w dwóch grupach. Odbyli razem 8 zajęć, które prowadziła dr Barbara Dawidowska – Marynowicz. Inicjatorką zajęć była nauczycielka chemii mgr Maria Boczarska. Młodzież zetknęła się z chemią w praktyce, w uniwersyteckim laboratorium chemicznym. Było to dla  nich nie lada wyzwanie, z  którym poradzili sobie bardzo dobrze.

Każde zajęcia dotyczyły odrębnej tematyki i innych doświadczeń, od otrzymywania i badania właściwości związków chemicznych do miareczkowania, czyli czynności wykonywanej podczas przeprowadzania analizy chemicznej objętościowej. Cieszy fakt, że młodzież miała możliwość udziału w bardzo ciekawych zajęciach laboratoryjnych, które dają im szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i poszerzanie wiedzy, poza szkolnymi murami. Głównym celem był rozwój edukacji poprzez eksperyment chemiczny.  Uczniowie byli bardzo zadowoleni  ze zdobytej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim z samodzielnego wykonywania ciekawych doświadczeń, oczywiście pod nadzorem.  Taka forma zajęć była na pewno zachętą do dalszej nauki i dobrym przygotowaniem do przyszłorocznej matury.

Maria Boczarska


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl