PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pożegnanie z projektem Erasmus + w ZSO nr 1 w Prudniku

W dniach od 03 do 11 czerwca 2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku był gospodarzem międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach realizacji projektu Erasmus +. W projekt ten zaangażowanych  jest  pięć krajów partnerskich – Polska, Rumunia, Niemcy, Bułgaria i Francja. Spotkanie w Prudniku było ostatnim spotkaniem w ramach realizacji mobilności zagranicznych dla uczniów. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Ploesti w Rumunii, następne  w Montanie w Bułgarii, w Treuchtlingen w Niemczech  i w Beaune we Francji.

AKADEMIA DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW

Dnia 27 kwietnia, 2018 r. miała miejsce uroczysta akademia z okazji zakończenia szkoły dla klas trzecich. Uhonorowano między innymi uczniów z najwyższą średnią, sportowców, wolontariuszy, społeczników oraz rodziców, którzy pracowali na pożytek szkoły. Akademię uświetnił występ klasy 2 b pt. Endydurke, który był parodią Ferdydurke, Witolda Gombrowicza. Drobne upominki na pamiątkę pobytu w LO nr 1 przygotowali uczniowie klas drugich.  Wszyscy dobrze bawili się. Mamy nadzieję, że nasi absolwenci miło będą wspominali naszą szkołę.

Joanna Mazurek-Kurzelnik

W czwartek 12 kwietnia 2018r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbył się finał II. Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Klaudia Chmielowska i Agata Mazurek, uczennice drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Prudniku znalazły się w zacnym gronie finalistów. Jako finalistki olimpiady otrzymały przywilej i już dzisiaj są uprawnione do przyjęcia na studia na kierunku Nauki o Rodzinie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Opiekunem merytorycznym uczennic była mgr Maria Boczarska. Olimpiada przebiegała w trzech etapach: szkolonym, okręgowym i centralnym. Do etapu centralnego zgodnie z regulaminem olimpiady zostało zakwalifikowanych 10 zespołów 2 – osobowych, które osiągnęły najwyższe wyniki, czyli na 16 województw uczestniczyło w nim tylko 10.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w ZSO nr 1 w Prudniku, którzy realizują chemię w zakresie rozszerzonym, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych,  ze szczegółowym omówieniem i opisaniem przeprowadzanych przez uczniów eksperymentów chemicznych. Zajęcia odbywały się na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczyło w nich 22 uczniów w dwóch grupach. Odbyli razem 8 zajęć, które prowadziła dr Barbara Dawidowska – Marynowicz. Inicjatorką zajęć była nauczycielka chemii mgr Maria Boczarska. Młodzież zetknęła się z chemią w praktyce, w uniwersyteckim laboratorium chemicznym. Było to dla  nich nie lada wyzwanie, z  którym poradzili sobie bardzo dobrze.

Dnia 26 kwietnia 2018 roku w Bibliotece Miejskiej w Prudniku odbyło się spotkanie z panem Krystianem Tyrałą w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Pan Krystian jest  miłośnikiem książek i od 25 lat prowadzi jedyną już dzisiaj w Prudniku księgarnię zwaną „ Na zapleczu”.   Od wielu  lat obserwuje zmiany preferencji czytelniczych prudniczan, i choć komputery i internet  zdominowały  rzeczywistość, to na szczęście wciąż jest wielu miłośników książek. Księgarz opowiadał o swej pracy, zamiłowaniu do książek i zapewnił, że  nie zrezygnuje ze swej profesji. W spotkaniu brało udział wielu prudniczan jak również uczniowie klasy Ib z I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. Była to niecodzienna lekcja biblioteczna dla młodzieży. Składamy serdeczne podziękowania pani Joannie Rosińskiej, która zorganizowała i prowadziła to spotkanie za zaproszenie młodzieży.

Wychowawca klasy I B: Agata Dendewicz

Dnia 24 kwietnia 2018 roku w Prudnickim Ośrodku Kultury odbył się wykład historyczny Franciszka Dendewicza na temat „Znane i nieznane fakty Zbrodni Katyńskiej”. Uczniowie I LO mogli poznać przyczyny dokonania przez władze sowieckie w 1940r. mordu na oficerach polskich, jej przebieg i skutki polityczne oraz społeczne dla Polski i polskiego społeczeństwa. Prowadzący uświadomił wszystkim, że o Zbrodni Katyńskiej nie znamy jeszcze wielu ważnych faktów – wpływ na nią władz III Rzeszy, ofiar listy białoruskiej,  miejsca mordu i pochówku ponad 7 tys. Polaków przetrzymywanych na terenie Republiki Sowieckiej Białorusi i Ukrainy. Takie lekcje służą kultywowaniu pamięci o ofiarach Zbrodni z 1940r. i poznawaniu nieznanych, a odkrywanych obecnie, faktów z nią związanych. W spotkaniu brali udział  uczniowie klasy I b z I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku.

Wychowawca klasy I B: Agata Dendewicz

Dnia 17 kwietnia  2018 roku w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie historyczno – literackie, którego tematem były „Odmiany wolności w życiu i twórczości Zofii Kossak”. Postać tej niezwykłej kobiety, pisarki i  malarki,  przedstawiła dr Joanna Jurgała- Jureczka. Prelegentka od 25 lat  bada dzieje Zofii Kossak i ciągle odkrywa nowe, ciekawe fakty z Jej życia. Na kartach podręczników historii  Zofia Kossak znana jest jako założycielka w okresie drugiej wojny światowej Rady Pomocy Żydom - „Żegoty”. Z narażeniem życia ratowała Żydów, wyprowadzając ich z warszawskiego  getta, organizowała dla nich bezpieczne miejsca pobytu i fałszywe dokumenty. Została zdekonspirowana i aresztowana przez Gestapo. Niemcy skazali ją na śmierć, ale dzięki wsparciu polskiego podziemia został uwolniona, przeżyła wojnę i po jej zakończeniu wyjechała do Wielkiej Brytanii. Zofia Kossak zmarła 9 kwietnia 1968 roku,  a Jej grób znajduje się w Górkach Wielkich. Spotkanie poświecone pamięci Zofii Kossak było niecodzienną i ciekawą lekcją historii dla młodego pokolenia prudniczan. W  spotkaniu w POK wzięła udział  młodzież ze wszystkich klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  w Prudniku w ten sposób czcząc 75. Rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim w 1943r.

Nauczyciel historii: Agata Dendewicz


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl