PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

 

Laureatem II edycji konkursu the Point w ZSO nr 1 w Prudniku  jest uczennica klasy 1b Katarzyna Cimienga . Celem konkursu the Point jest zwiększenie świadomości o korzyściach wynikających z posiadania umiejętności językowych oraz zainteresowanie uczniów rozwojem własnych kompetencji językowych i uzyskaniem bezpłatnej informacji o kursach językowych w Centrum Kształcenia Językowego The Point. Konkurs odbywa się oddzielnie w każdej szkole, online oraz jest poprzedzony kilkuminutowym wprowadzeniem teoretycznym, dotyczącym potrzeby znajomości języka w dzisiejszych czasach oraz ciekawostek związanych z rozwojem kompetencji językowych.

Kasi Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do nauki języków obcych.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała tablety wraz z usługą dostępu do internetu, jako formę wsparcia realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach projektu „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” Samorząd Województwa Opolskiego przekazał naszej szkole nowe laptopy wraz z oprogramowaniem, które posłużą nauczycielom i uczniom!!!.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt RPOP.09.01.01-16-0002/18 „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”

 

Prowadzona jest rekrutacja na następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów, które odbędą się w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu

Jak co roku dnia 1 i 2 listopada  łączymy się pamięcią z naszymi bliskimi, którzy odeszli od nas do lepszego, innego świata. Pamiętamy o zmarłych nauczycielach, pracownikach naszej szkoły, którzy budowali historię I Liceum Ogólnokształcącego, wychowali całe rzesze młodych ludzi.  Uczniowie klasy trzecich  zadbali o groby zmarłych profesorów I LO. Młodzież odwiedziła na cmentarzu miejskim w Prudniku mogiły zmarłych profesorów i zapaliła symboliczny znicz pamięci.

Agata Dendewicz

24.09.2019r w auli naszej szkoły odbyła się prezentacja na temat Programu FLEX (możliwość wyjazdu polskich uczniów do USA na rok) prowadzona przez Pana Piotra Dobrosza z American Councils na zaproszenie pani Justyny Rudolf. 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl