PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Nauczycielki naszej szkoły uczestniczyły w tygodniowym kursie metodycznym w Atenach. Panie Aleksandra Jasińska i Joanna Mazurek-Kurzelnik ukończyły kurs w ramach grantów unijnych z programu edukacyjnego Erasmus+  Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.  Kurs miał miejsce w dniach 19.08.2019 – 23.08.2019 i dotyczył nauczania z wykorzystaniem STE(A)M, mikro nauki, gamifikacji, CLIL i flipped klasy.

 

STEAM to akronim, który powstał od pierwszych liter słów w języku angielskim: Science, Technology, Engineering, Arts i Mathematics.  Ideą projektów edukacyjnych STE(A)M jest integracja głównie przedmiotów ścisłych , technologii i inżynierii w jedną całość.  W nowoczesnym nauczaniu interdyscyplinarnym stawia się na rozwijanie w uczniach takich cech jak: kreatywność , krytyczne myślenie czy ciekawość świata. W rozwijaniu tych cech ma pomagać nowoczesna technologia bez której trudno wyobrazić sobie kształcenie współczesnego młodego człowieka.  CLIL to akronim również pochodzący z języka angielskiego, który oznacza Content and Language Integrated Learning i odnosi się do nauczania takich przedmiotów jak przedmioty ścisłe, historia i geografia w języku obcym.  Flipping / flipped Classroom to odwrócona klasa, w której część zadań i treści potrzebnych na następne zajęcia przygotowują uczniowie poza klasą, a na lekcji omawiają wyniki swojej pracy. Nauczyciel nie pełni roli wykładowcy a raczej jest mentorem klasy.

Warsztaty, w których uczestniczyły panie Aleksandra Jasińska i Joanna Mazurek-Kurzelnik miały za zadanie przybliżyć im powyższe metody pracy na lekcjach.  Kurs prowadził trener edukacyjny i mentor STEM doktor Petros Georgiakakis, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem zajęć i webinariów dla studentów wielu światowych uniwersytetów.  Podczas szkolenia miałyśmy okazję praktycznie poznać mnóstwo narzędzi i aplikacji używanych w klasach pracujących w oparciu o powyższe metody. 

Pobyt w stolicy Grecji wykorzystałyśmy także na doświadczenie kultury greckiej zwiedzając historyczne miejsca, np. Wzgórze Akropol czy próbując tradycyjnych dań greckich lub rozmawiając z mieszkańcami miasta.  W trakcie kursu miałyśmy także możliwość wymiany doświadczeń w pracy nauczycielskiej z  nauczycielami z innych krajów europejskich. Takich doświadczeń zawodowych i osobistych nie zdobędzie się z podręczników. Rozwój zawodowy mogą umożliwić właśnie unijne szkolenia Erasmus+, które dają możliwość kontaktu zawodowego z międzynarodową grupą nauczycieli i trenerów.  Spotkania takie otwierają nas na różnorodność działań edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej a także budują integrację z innymi nauczycielami krajów unijnych.  Stajemy się bardziej otwarci na kontakty osobiste i zacieśniania pracy zawodowej.

I pamiętajcie: Kalimera to po grecku dzień dobry.

Joanna Mazurek-Kurzelnik


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl