PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Regulamin udziału uczniów w mobilnościach i działaniach projektowych międzynarodowego programu Erasmus+
pt. „Woda naszym cennym skarbem”

Zasady udziału uczniów w projekcie i mobilności:

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ Bułgaria, Montana, 2 – 5 październik 2016

W ZSO nr 1 w Prudniku rozpoczęto międzynarodowy projekt Erasmus+ w ramach akcji KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Koordynatorki projektu - dyrektor szkoły Pani Jadwiga Harasymowicz i nauczyciel języka angielskiego Pani Aleksandra Jasińska uczestniczyły w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym dla koordynatorów. Spotkanie zorganizowane zostało w szkole partnerskiej w Montanie w Bułgarii w dniach od 2 do 5 października.

W czerwcu 2015 roku w ZSO nr 1 w Prudniku ukończono dwuletni projekt międzynarodowy Comenius obejmujący cztery kraje partnerskie: Polska, Francja, Niemcy i Czechy. W celu kontynuowania współpracy międzynarodowej dwóch nauczycieli języka angielskiego opracowało wniosek projektu Erasmus+ w akcji K1 - mobilność kadry edukacji szkolnej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Agencję Narodową w Warszawie i nauczyciele otrzymali dofinansowanie na tygodniowe szkolenie w Porto w Portugalii. Ukończony kurs pt.„Zarządzanie wielokulturowym projektem europejskim” był ściśle związany z potrzebami szkoły, aby placówka i jej pracownicy zdobywali doświadczenie w realizowaniu projektów międzynarodowych. Podczas kursu w Porto nauczyciele nawiązali współpracę z nowymi partnerami zagranicznymi z Bułgarii i Niemiec.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl