PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Dnia 23 stycznia 2023 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego nr. 1 w Prudniku, odbyła się promocja książki „Wielka księga opozycji na pograniczu” tom IV. Prelegentami byli autorzy książki: panowie: Zbigniew Bereszyński, Ryszard Kasza i Julian Golak. Wszyscy wspominali czasy swojej działalności w strukturach „Solidarności”. Pan Zbigniew Bereszyński przedstawił rys historyczny powstania NSZZ „Solidarności”, począwszy od „porozumień sierpniowych” aż do wyborów czerwcowych w 1989 roku. Pan Julian Golak zaprezentował działania opozycjonistów na terenie Wrocławia. Pan Ryszard Kasza znany prudnicki fotograf, przedstawił młodzieży wiele ciekawych i nieznanych dotąd zdjęć Prudnika z  początków XX wieku. To właśnie pan Kasza był autorem zdjęć sztandarów „Solidarności” z zakładów Frotex i fabryki obuwia w Prudniku. Była to ciekawa i interesująca lekcja histori.

                                                                                                                                                       Agata Dendewicz

                                                     


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl