PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt RPOP.09.01.01-16-0002/18 „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”

 

Prowadzona jest rekrutacja na następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów, które odbędą się w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu

Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.
nr: RPOP.09.01.01-16-0002/18

- zajęcia rozwijające z języka angielskiego - Tłumaczenia fragmentów zadań oraz elementy języka w biznesie,

- zajęcia rozwijające kompetencje z języka niemieckiego – Niemiecki nie jest taki straszny,

- zajęcia rozwijające kompetencje z języka niemieckiego - Język niemiecki w nowoczesnej technologii,

- Interpretacja współczesnych tekstów poetyckich - rozwijanie kompetencji społecznych,

- zajęcia Myślenie twórcze – praktyczne podejście do zawodu archiwisty - Digitalizacja historii szkoły,

- Z małej skali w wielki eksperyment,

- Podróż po najciekawszych miejscach w krajach anglojęzycznych,

- Geografia matematycznie,

- Wykorzystanie informatyki w uczeniu się matematyki i geografii,

- Chemia i biologia w służbie ochrony środowiska

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji do projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie proszeni są o składanie wniosków rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły.

 

Wersja pdf

 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl