PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pożegnanie z projektem Erasmus + w ZSO nr 1 w Prudniku

W dniach od 03 do 11 czerwca 2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku był gospodarzem międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach realizacji projektu Erasmus +. W projekt ten zaangażowanych  jest  pięć krajów partnerskich – Polska, Rumunia, Niemcy, Bułgaria i Francja. Spotkanie w Prudniku było ostatnim spotkaniem w ramach realizacji mobilności zagranicznych dla uczniów. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Ploesti w Rumunii, następne  w Montanie w Bułgarii, w Treuchtlingen w Niemczech  i w Beaune we Francji.

Szkoła polska chętnie zaoferowała się, aby być koordynatorem całego projektu Erasmus+ , udzieliła fachowych rad i wskazówek, jak również nadzorowała dwudniową wizytę przygotowawczą w styczniu 2016 roku. Ciężka praca nauczycieli zaangażowanych w projekt zaowocowała aplikowaniem wniosku do Narodowej Agencji a następnie pozytywnym rozpatrzeniem go i otrzymaniem dofinansowania z funduszy europejskich na realizację w latach 2016 – 2018. Grupa docelowa to uczniowie ( 17-19 lat ) z 5 różnych typów szkół: ogólnokształcącej, zawodowej i technicznej, zainteresowani tematyką projektu, którzy chcieli polepszyć swoje kompetencje z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych,  rozwinąć swoje umiejętności językowe , z zakresu ICT i  chcących  otworzyć się na obce kultury. Grupa docelowa to także nauczyciele, rodzice i wszyscy odbiorcy działań upowszechniających. Główne cele projektu to nawiązanie tematyki projektu do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Przedmioty ścisłe i przyrodnicze są często postrzegane przez uczniów jako trudne co zniechęca ich do nauki. Projekt i jego tematyka służyły temu, aby uczniowie polubili te przedmioty , chętniej wybierali przyszłą karierę związaną z tymi dziedzinami,  a przez to byli bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Kolejnym ważnym celem była współpraca  międzynarodowa  w realizowaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska , a w szczególności tematyką gospodarowania zasobami wodnymi. Wszystkie szkoły partnerskie chcą przyczynić się do wzrostu świadomości na rzecz ochrony środowiska i zasobów wody. Chcemy, aby uczniowie wiedzieli, że problemy związane z deficytem wody występują na każdym kontynencie i w każdym kraju, a w konsekwencji generują problemy związane z uprawą roli, zjawiskami pogodowymi, ilością opadów, skażeniem wody. Potrafili podejmować wspólne działania  na poziomie  regionalnym, a następnie międzynarodowym, które przyczynią się do zmiany postawy obywateli  tak aby wszyscy dbali  o naszą planetę i jej cenny naturalny zasób  jakim jest woda. Bardzo ważnym priorytetem naszego projektu było poprawienie i nabycie nowych kompetencji językowych w szczególności umiejętności praktycznych takich jak mówienie. Poprzez działania projektowe, pobyt u goszczących  rodzin, wymianę doświadczeń, naukę języka specjalistycznego związanego z zagadnieniami środowiskowymi uczniowie  mieli większą szansę na żywy kontakt z językiem poza zajęciami klasowymi więc działania projektowe umożliwiły im nabycie praktycznych umiejętności językowych niezbędnych do nawiązania dialogu, swobodnej rozmowy i pozbycia się obaw związanych z mobilnością zagraniczną. Ostatnim i bardzo istotnym celem projektu było wykorzystanie nowoczesnych technologii, tworzenie innowacyjnych rozwiązań w celu kreowania przedsiębiorczej postawy młodego Europejczyka.

. Tytuł projektu „Woda naszym cennym skarbem” określa temat na który uczniowie mają swoje indywidualne poglądy. To właśnie ich osobisty wkład wzajemnie dzielony w pięciu różnych szkołach partnerskich nadał tempo realizacji zagadnień projektu z bardzo dużym sukcesem. Projekt Erasmus +  zapewnił uczniom pokaźną ilość wymiany kontaktów w języku angielskim podczas pracy nad szerokim zakresem ambitnych działań proekologicznych związanych z zasobami wody. Oprócz rozwinięcia umiejętności z zakresu  tematyki proekologicznej uczniowie małych miast mieli możliwość otwarcia się na różne europejskie kultury. Podczas pobytu u goszczących rodzin i spotkań z kolegami i koleżankami z innych krajów nauczyli się, że wszyscy jesteśmy takimi samymi obywatelami Europy, potrafimy okazać szacunek wobec zwyczajów i tradycji panujących w innych krajach oraz nawiązać przyjaźnie z uczniami Francji, Rumunii, Bułgarii i Niemiec.

Program wymiany w Polsce był bardzo bogaty. Uczniowie zagraniczni zwiedzili naszą szkołę, a dzięki grze ulicznej poznali historię naszego miasta. Wzięli udział w licznych warsztatach zorganizowanych w szkole : przygotowali krótkie spektakle teatralne w oparciu o przysłowia związane z wodą.  Uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w grupach . Zajęcia dotyczyły innowacyjnych sposobów badania jakości wody poprzez analizę stanu bezkręgowców.  Zajęcia były prowadzone przez naukowca z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Wrocławia. Uczniowie delektowali się koncertem pt. “Wodna symfonia” – była to prezentacja nagrań przygotowanych przez każdy kraj partnerski, dźwięki skomponowanej muzyki pochodziły z odgłosów wody. Pani Agata Wilczek przygotowała warsztaty plastyczne, które również były związane z tematyką wody. Ważnym punktem programu była wizyta edukacyjna w Hydropolis -  Centrum Wiedzy o Wodzie we Wrocławiu. Nowo otwarte centrum edukacyjne w innowacyjny i interaktywny sposób przekazało  uczniom wiedzę o wodzie. Bardzo ciekawa okazała się wizyta edukacyjna w nowoczesnej kontenerowej szkółce leśnej w Nędzy w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Szkółka została wybudowana po olbrzymim pożarze w latach 90. Pożar ten zniszczył ogromne połacie lasu, które wymagały odnowienia. Szkółka produkuje rocznie kilka milionów  jednorocznych sadzonek drzew liściastych i iglastych. Relaksującym uzupełnieniem tego dnia była wizyta w malowniczym rezerwacie przyrody Łężczok. Uczestnicy projektu mieli możliwość zobaczenia hali produkcyjnej w rozlewni wód mineralnych Ustronianka w Białej. Dziękujemy właścicielom zakładu za przygotowanie degustacji wody mineralnej i różnych napoi produkowanych w zakładzie. Miłą niespodzianką dla uczestników  były odwiedziny zamku w Mosznej, który zrobił na uczestnikach wymiany ogromne wrażenie. Ostatnim punktem programu było podsumowanie wymiany w Polsce. Finałowe spotkanie w formie gali odbyło się w auli liceum, podczas której  uczniowie  i nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty uczestnictwa, mieli okazję do wspólnej zabawy oraz poczęstunku jakim był pyszny tort ozdobiony logiem projektu. Po uroczystości uczniowie udali się  do domów, aby weekend spędzić z goszczącą rodziną. Czas pożegnania był pełen uścisków, miłych słów, podziękowań i łez. To już koniec spotkań w ramach wymian międzynarodowych, ale nie koniec spotkań młodych ludzi wspólnie planujących odwiedziny i wakacje. Nawiązane kontakty i przyjaźnie będą na pewno kontynuowane.

Projekt Erasmus+  to wspaniałe przeżycie dla uczniów, nauczycieli i rodziców.  Realizacja projektu nie byłaby możliwa gdyby nie  ogrom pracy dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz wsparcia rodziców. Nauczyciele, którzy najbardziej zaangażowali się w działania projektowe Erasmus + w ZSO nr 1 w Prudniku to Dyrektor liceum Jadwiga Harasymowicz, Aleksandra Jasińska, Joanna Mazurek- Kurzelnik, Klaudia Hajduk i Benedykt Chałupnik. Dziękujemy również innym nauczycielom za wsparcie podczas przygotowania tygodnia wymiany międzynarodowej w ZSO nr 1 w Prudniku: Aleksandra Grochowska, Małgorzata Kublicka, Elżbieta Madera, Justyna Rudolf, Joanna Wereta, Joanna Dominiak, Dorota Kostorz.

Jadwiga Harasymowicz

Aleksandra Jasińska

 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl