Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

70 lat minęło

70 lat minęło………..

Dnia 11 grudnia 2015 roku od wczesnych godzin rannych w naszej szkole panowała wzniosła i radosna atmosfera. Okazja bowiem nie byle jaka - szkoła obchodziła swoje 70 te urodziny. Do tego święta przygotowywaliśmy się od dawna. Już X Zjazd Absolwentów we wrześniu był początkiem obchodów rocznicowych, obszerna monografia szkoły, ulotka promująca naszą szkołę zapowiadały wielkie „urodziny” naszej Alma Mater. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ten dzień. Główna uroczystość z udziałem zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, nauczycieli emerytowanych i całej społeczności uczniowskiej odbyła się w auli szkolnej.

DSC 0189xx

Pani dyrektor Jadwiga Harasymowicz w swoim wystąpieniu podkreśliła, że historia szkoły nie zaczyna się od dzisiaj. Stoi za nią wielka tradycja i trud ludzi, którzy przez 70 lat tworzyli jej klimat, a o pracy szkoły mówi się z najwyższym szacunkiem i uznaniem. Pani dyrektor powitała licznie przybyłych na tę uroczystość gości: Opolskiego Kuratora Oświaty panią Halinę Bilik; Starostę Powiatu Prudnickiego pana Radosława Roszkowskiego, wicestarostę pana Krzysztofa Barwieńca; Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pana Zbigniewa Kubalańca, przedstawicieli Starostwa Powiatowego: naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia panią Annę Wojtczak;Wiceprzewodniczącego Rady pana Antoniego Sokołowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia pana Ryszarda Kwiatkowskiego. Wśród zaproszonych gości byli duchowni z Parafii św. Michała Archanioła: proboszcz dr Stanisław Bogaczewicz oraz Dziekan Prudnicki i proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks.Piotr Sznura.

DSC 0190xx

Licznie przybyli również przedstawiciele, dyrektorzy szkół i placówek zaprzyjaźnionych i współpracujących ze szkołą: zastępca dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Edward Nycz; dyrektor Centrum kształcenia Ustawicznego i Zawodowego dr Wiesław Kopterski; dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych pan Sławomir Hajdecki i pani Elżbieta Zapała; dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku pan Artur Stochmiałek; dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka pani Ada Benroth; dyrektor Poradni Pedagogicznej pani Katarzyna Cukier; dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku pan Eugeniusz Kurpiel; dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty pani Maria Strońska; dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie pani Małgorzata Ruzik; przedstawiciel RCRE pani Renata Najwer; wiceprezes Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych R.O. pan Aleksander Iszczuk; prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły pani Anna Kiebzak, prezes ZNP pani Maria Boczarska.

W uroczystości brali udział także: przedstawiciel Muzeum Ziemi Prudnickiej pan Marcin Husak; Prudnickiego Ośrodka Kultury pani Agata Wilczek; dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Małgorzata Skowronek; dyrektor ZBK pan Zdzisław Pikuła; dyrektor ZWIK pan Paweł Kawecki.

DSC 0184xx

Pani dyrektor szczególnie ciepło i serdecznie powitała nauczycieli pracujących na przestrzeni ostatnich lat oraz pracowników administracji i obsługi. Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Zofia Zeprzałka- Krzemień, pani Anna Jurków- Neckar, pania Bożena Tokar- Matkowska, pani Henryka Wiatr, pan dr Piotr Skarbek, oraz ojciec Grzegorz Waluś. Szkoła nie mogłaby istnieć i prawidłowo funkcjonować, gdyby nie pomoc i zaangażowanie rodziców zrzeszonych w Radzie Rodziców i Stowarzyszeniu Promowania Nauki: przewodnicząca Rady Rodziców pani Sylwia Fulbiszewska, pani Ewa Wyżgowska, pani Anna Woehle, pani Joanna Wypych, pani Alicja Wojtczak, pani Zofia Rychlik, pan Ryszard Zwojewski. Swoja obecnością uświetnili uroczystość przyjaciele i sponsorzy Liceum: Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół I LO i były dyrektor liceum pani Regina Sieradzka, przedstawiciel Absolwentów i współorganizator X Zjazdu Absolwentów pani Maria Leniar, Prezes Banku Spółdzielczego w Prudniku pan Mirosław Michałowski, Prezes TBS pan Mirosław Czupkiewicz, Prezes Spółdzielni Pionier pan Tomasz Kuszła, przedstawiciel firmy Bardusch pani Aleksandra Jelonek; tartak Trzebina pan Jan Jasiński, firmy MEDIVER pan Jarosław Wrzeszcz, przedstawiciele prudnickich mediów: Tygodnika Prudnickiego i Prudnik 24. Pani dyrektor podziękowała wszystkim gościom za przybycie i podkreśliła, że większość zaproszonych gości to także absolwenci naszej szkoły, dlatego szczególnie miło jest Im wrócić pamięcią do chwil, gdy byli uczniami. Nie wolno zapomnieć o pedagogach , absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli od nas. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, to pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Minutą ciszy zebrani uczcili Ich pamięć.

Jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci , chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, to dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym, wobec miejsca, w którym zostawiło się część swego życia. Nasza szkoła wytworzyła bogata tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi- nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów. Z perspektywy mijających lat działalność dydaktyczno- wychowawcza szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach i olimpiadach. O dobrej pracy placówki świadczą tez bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i wysoka zdawalność matury. Szkoła jest wysoko oceniana przez władze powiatowe i oświatowe. Uczniowie szkoły uczestniczą w wielu projektach i programach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury naszej placówki, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza Jubilatka. Na uwagę zasługują również ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej już jako nauczyciele. Pani dyrektor podkreśliła, że dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły- nauczyciele i wychowawcy, wsparciem- rodzice, a dumą- absolwenci. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości, w szkole zmagamy się z zadaniami, które nie tylko wymagają czasu, ale i wiedzy. Człowiek nie musi robić wielkich rzeczy, budować pałaców, osiągać ambitnych celów, aby być szczęśliwym. Uczniowie to nasze dzieci, które zbierają różne niepotrzebna okruchy życia i radują się nimi beztrosko. Z codziennych radości budzi się nasza siła. Rzeka życzeń onieśmiela nas, a jednocześnie podwaja siły do pracy, daje poszukującej naturze sens życia i coś, dlaczego warto żyć. Jesteśmy przekonani , że to co najpiękniejsze jest jeszcze przed nami. Nasza szkoła funkcjonuje 70 lat. Mamy zatem bogatą historię, którą tworzą setki istnień ludzkich , losów, przyjaźni i karier zawodowych.

Wicedyrektor Benedykt Chałupnik przedstawił krótki rys historyczny szkoły. Budynek naszej szkoły powstał pod koniec XIX wieku i od 1898 roku funkcjonowało w nim gimnazjum jako szkoła królewska. W 1906 roku w gimnazjum uczyło się 250 uczniów. Szkoła była ośrodkiem kultury, prowadziła prace wykopaliskowe na „szwedzkich szańcach” w Leopoldowicach, wygłaszano odczyty dla mieszkańców Prudnika. Po zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic Prudnik znalazł się w granicach Polski. Dnia 7 lipca 1945 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach podjęło decyzję o utworzeniu Gimnazjum i Liceum Męskiego. I Dyrektorem Placówki został dr Jerzy Krókowski przybyły z Dąbrowy Górniczej, wybitny alpinista okresu międzywojennego, filolog klasyczny późniejszy dziekan Uniwersytetu Wrocławskiego. Rok szkolny zainaugurowano 4 września 1945- w szkole uczyło się 185 słuchaczy. Po wyjeździe dyrektora Krókowskiego już 7 września funkcję jego przejął Józef Baraniuk, pełnił funkcję dyrektora do 1947 roku. W tym czasie podstawowym problemem szkoły był brak wyposażenia ( ławek, pomocy) oraz kadry nauczycielskiej. Dzięki zaangażowaniu dyrektora uruchomiono również internat mieszczący się w budynku obecnej biblioteki. Obecnie nasza palcówka jest po gruntownym remoncie obu budynków, posiada świetnie wyposażoną w pomoce dydaktyczne bazę naukową i prowadzi liczne projekty międzynarodowej wymiany młodzieży.

Wiele działań nie byłoby możliwych gdyby nie wsparcie sponsorów szkoły. Dlatego pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy finansowo pomagają naszej placówce wręczając Im pamiątkowe podziękowania i dyplomy. Otrzymali je: pani Ewa Wyżgowska- MEDEWA; Jan Jasiński- tartak Trzebina; Janina Borowicz- DREWBOR Moszczanka; Tomasz Kuszła- Spółdzielnia Pionier; Ewa Reith- Bardusch; Stanisław Jurecki- Nadleśnictwo Prudnik; Ryszard Witek- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; Paweł Kawecki- Zakład Wodociągów i Kanalizacji; Mirosław Czupkiewicz- TBS Prudnik; Krzysztof Prościak- Wiking; Arkadiusz Trytek- Apteka Ostoja; Radosław Jagielski- Gastin; Jarosław Wrzeszcz- MEDIVER; Arkadiusz Żurakowski- AR-Dom; Tomasz Wisła; Wiesław Kędroń- FHU PERS. Zaproszeni goście podczas swych wystąpień potwierdzali silny związek ze szkołą, jako jej absolwenci, a dzisiejsza uroczystość jest okazją do sentymentalnej podróży w czasy swej młodości. Życzeniom i gratulacjom nie było końca: wszyscy życzyli całej społeczności szkolnej  kolejnych pięknych rocznic, zadowolenia i satysfakcji z pracy, zdrowia i sił w podejmowaniu dalszego edukacyjnego trudu. Prezes zarządu prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pan Mirosław Czupkiewicz ufundował stypendium w kwocie 1000 złotych dla ucznia, za szczególne zaangażowanie w życie szkoły i wyjątkową osobowość. Stypendium to otrzymał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartłomiej Gąsior. Również pani Regina Sieradzka jako prezes Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego wręczyła na ręce pani dyrektor Jadwigi Harasymowicz symboliczną „cegiełkę” w wysokości 3000 złotych z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej. Jest to kwota ofiarowana przez uczestników X Zjazdu Absolwentów. Grupa „starszaków” pod przewodnictwem pani Marii Leniar również przekazała na potrzeby szkoły kwotę 2600 złotych jako wsparcie finansowe bazy dydaktycznej. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali prezenty w postaci monografii szkoły, ulotki i świątecznych ozdób.     Ostatnim, ale jakże wymownym akcentem uroczystości była sentymentalna podróż w przeszłość do czasów Adama Mickiewicza i jego twórczości. Młodzież   z klasy I c i II d pod opieką pani Urszuli Kruk i pani Doroty Kostorz przygotowała inscenizacje największych dzieł naszego wieszcza narodowego: „Dziadów”, „Świtezianki”. O nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia przypomniało wszystkim wspólne kolędowanie i życzenia zdrowych, pogodnych i rodzinnych świąt, które na ręce gości, rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły złożyła dyrekcja placówki.

DSC 0228xx

Jak na jubileusz   przystało, nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu, który dopełnił smaku uroczystości. Przy kawie i herbacie uczestnicy apelu wesoło rozmawiali i wspominali lata spędzone w murach tej szkoły.

Na zbliżający się czas wyjątkowych świąt, pełnych blasku świec, pachnącej choinki, rodzinnych spotkań, miłości i przebaczenia, noworocznych postanowień nam wszystkim niech przyświeca myśl patrona szkoły Adama Mickiewicza:

„ By Dziecię narodziło się w Tobie, nie w żłobie”

Dyrekcja, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy
szkoły i cała społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego.

Więcej zdjęć

 

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box