Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Finalistka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (2009)

W dniach 7-8 marca 2009 r. na Wydziale Nauk Politycznych w Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieysztora uczennica klasy III A Katarzyna Marchocka uzyskała tytuł finalisty w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej a co za tym idzie- indeks na dowolnie wybraną uczelnię w Polsce – kierunek prawo.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej informuje, że Laureaci i Finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Ponadto, zgodnie z uchwałami senatów uczelni wyższych, Laureaci i Finaliści Olimpiady są uprawnieni do otrzymania indeksów na uczelnie wyższe.

W zawodach szkolnych VII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej udział wzięło 5500 uczniów z 612 szkół, zaś w zawodach okręgowych – 775 uczniów z 362 szkół. Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowanym do zawodów centralnych oraz ich opiekunom.

Opiekun merytoryczny i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: mgr BarbaraZiarko.

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box