Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

W dniu 27 lutego 2013r. odbył się etap centralny VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, której organizatorem był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Celem Olimpiady, którą organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, jest kształtowaniu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pozytywnej postawy wobec małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa oraz rozbudzenie u młodzieży zainteresowania tematyką dotyczącą różnorodnych aspektów przemian rodziny we współczesny świecie, pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, pełnieniem ról małżeńskich, rodzicielskich, etapami rozwoju rodziny, problemami i zagrożeniami, ale także możliwościami rozwoju, jakie stwarza życie w rodzinie.
Rywalizacja na etapie centralnym polegała na przedstawieniu jednej z dwóch przygotowanych prezentacji multimedialnych w oparciu o wybrane pozycje z literatury oraz rozmowę Uczestnika z Komisją. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 13 osób z całego kraju.
Olena Szczepaniak, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku była jedynym przedstawicielem województwa opolskiego na tym szczeblu. Olena przedstawiła prezentację na temat „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dojrzałość w bliskich związkach interpersonalnych”. Opiekunem merytorycznym Oleny była Maria Boczarska. Komisja wysoko oceniła formalną stronę prezentacji oraz wartość merytoryczną. 28 lutego odbyło się uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników VII OOWoR 2012/2013.
Prudniczanka, uczennica trzeciej klasy I LO zdobyła siódme miejsce i uzyskała tytuł FINALISTY VII OOWoR. Tylko dwa miejsca dzieliły ją od uzyskania tytułu laureata i możliwości otrzymania indeksu na Wydziale Psychologii. Pomimo tego, uczennica jest bardzo zadowolona z osiągniętego wyniku, który potwierdza Jej właściwe przygotowanie do zbliżających się egzaminów i dalszego, dorosłego życia.


od prawej: Olena Szczepaniakfinalistka, Maria Boczarska – opiekun,
dr hab. Alicja Kalus – przewodnicząca VII OOWoR, dr Monika Małek SNH, PWr Wrocław