Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

W dniu 27 lutego 2013r. odbył się etap centralny VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, której organizatorem był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Celem Olimpiady, którą organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, jest kształtowaniu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pozytywnej postawy wobec małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa oraz rozbudzenie u młodzieży zainteresowania tematyką dotyczącą różnorodnych aspektów przemian rodziny we współczesny świecie, pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, pełnieniem ról małżeńskich, rodzicielskich, etapami rozwoju rodziny, problemami i zagrożeniami, ale także możliwościami rozwoju, jakie stwarza życie w rodzinie.
Rywalizacja na etapie centralnym polegała na przedstawieniu jednej z dwóch przygotowanych prezentacji multimedialnych w oparciu o wybrane pozycje z literatury oraz rozmowę Uczestnika z Komisją. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 13 osób z całego kraju.
Olena Szczepaniak, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku była jedynym przedstawicielem województwa opolskiego na tym szczeblu. Olena przedstawiła prezentację na temat „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dojrzałość w bliskich związkach interpersonalnych”. Opiekunem merytorycznym Oleny była Maria Boczarska. Komisja wysoko oceniła formalną stronę prezentacji oraz wartość merytoryczną. 28 lutego odbyło się uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników VII OOWoR 2012/2013.
Prudniczanka, uczennica trzeciej klasy I LO zdobyła siódme miejsce i uzyskała tytuł FINALISTY VII OOWoR. Tylko dwa miejsca dzieliły ją od uzyskania tytułu laureata i możliwości otrzymania indeksu na Wydziale Psychologii. Pomimo tego, uczennica jest bardzo zadowolona z osiągniętego wyniku, który potwierdza Jej właściwe przygotowanie do zbliżających się egzaminów i dalszego, dorosłego życia.


od prawej: Olena Szczepaniakfinalistka, Maria Boczarska – opiekun,
dr hab. Alicja Kalus – przewodnicząca VII OOWoR, dr Monika Małek SNH, PWr Wrocław

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box