Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Powiatowy konkurs wiedzy o Powstaniach Śląskich

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
WIEDZY O POWSTANIACH ŚLĄSKICH

Cele konkursu:

Historia naszego regionu bardzo często jest zapominana nawet przez jego mieszkańców. Zapominamy o wydarzeniach dzięki którym Śląsk przyłączony został do Polski, zapominamy o ludziach których walka sprawiła, że po prawie 600 latach język polski znów oficjalnie zagościł na tej ziemi, zapominamy również o ich cierpieniu, które spotkało ich podczas okupacji niemieckiej w czasach II wojny światowej. Wiedza o tych wydarzeniach powinna być ciągle przypominana.


 
Stąd celem konkursu jest:

 

Zachęcenie uczniów do badania dziejów powstań śląskich, poznania sylwetek bohaterów walczących o przyłączenie Śląska do macierzy, ich postawy, walka i losy w niepodległej Polsce oraz podczas okupacji niemieckiej.
Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się historią Śląska.
Budzenie zainteresowań uczniów życiorysami zasłużonych Ślązaków, którzy mogą być dziś autorytetem dla młodych ludzi.
Popularyzowanie wśród młodych mieszkańców wiedzy o powstaniach śląskich i pogłębianie więzi z regionem.
Podkreślenie losów ziemi prudnickiej w czasach powstań śląskich i plebiscytu uczczenie rocznicy zakończenia III powstania śląskiego;
Zapoznanie uczniów z faktami historycznymi, związanymi z powstaniami i plebiscytem na Górnym Śląsku;
Budzenie postaw patriotycznych poprzez odkrywanie wielkich wydarzeń z dziejów naszego państwa;
Budzenie i pogłębianie związków młodzieży z Małą Ojczyzną poprzez zrozumienie zawiłości historycznych Śląska
Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów, zwłaszcza mniejszości narodowych żyjących w naszym regionie;
Zainteresowanie młodzieży historią naszego regionu;

Warunki uczestnictwa

1.Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu prudnickiego.

2.Termin konkursu: 24 czerwca 2013 w Prudniku budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza przy ulicy Gimnazjalnej 2 o godzinie 10:00.Termin składania zgłoszeń upływa dnia 15 czerwca 2013 roku. Karta zgłoszenia może zostać przesłana drogą elektroniczną, faksem lub pocztą na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks: +48 77 436 23 16, adres: I LO w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik

3.Każda szkoła może wysłać trzech uczniów do udziału w konkursie.

Przebieg konkursu

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
2.Zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego .
3. Prace uczniów zostaną zakodowane przed rozpoczęciem pisania testu, natomiast ich odkodowanie nastąpi już po sprawdzeniu przez członków jury.
4.W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów, przewiduje się przeprowadzenie dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.
5.Wyniki zostaną ogłoszone tuż po zakończeniu konkursu.

Jury

1.Jury konkursu stanowić będą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz nauczyciele historii szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych w Prudniku.
2.Od decyzji Jury nie ma odwołania.

Nagrody

Dla laureatów konkursu zostaną ufundowane nagrody rzeczowe, książkowe oraz dyplomy.

Bibliografia

1.Albert Andrzej, Najnowsza historia Polski 1914- 1993, t. I, Warszawa 1995
2.Encyklopedia Powstań Śląskich, wyd. Instytutu Śląskiego, Opole 1982.
3.Garlicki Andrzej, Pierwsze lata II Rzeczpospolitej, Warszawa 1989
4.Kopczyk Piotr, Polskie oddziały dywersyjne w maju 1921 roku na ziemi prudnickiej, Ziemia Prudnicka 2005
5.Lis Marian, Górny Śląsk, Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole 2001.
6.Malec-Masnyk Bożena, Plebiscyt na Górnym Śląsku, Opole 1991
7.Nabzdyk Zygmunt, Plebiscyt i III powstanie Śląskie na ziemi prudnickiej, Ziemia Prudnicka 2001
8.Popiołek Kazimierz, Śląskie dzieje, Warszawa- Kraków 1981
9.Podręczniki historii dla poszczególnych etapów edukacyjnych
10.Atlasy historyczne

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box