Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Wycieczka przedmiotowa do Obozu Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Wycieczka przedmiotowa do Obozu Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Dnia 7 października 2015 roku uczniowie klasy II b pod opieką pani Aleksandry Grochowskiej oraz Agaty Dendewicz brali udział w wycieczce przedmiotowej do Obozu Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Podczas lekcji muzealnej młodzież poznała historię niemieckich obozów jenieckich od roku 1870 (wojny francusko- pruskiej) poprzez lata I i II wojny światowej. Dzięki bogatej wystawie muzealnej i zgromadzonym pamiątkom uczniowie zapoznali się z życiem obozowym jeńców. Więźniowie przebywający w Łambinowicach pochodzili z różnych narodowości: byli tam Brytyjczycy, Amerykanie, Rosjanie, Polacy, Serbowie, Hindusi. Sposób traktowania więźniów był diametralnie różny, w zależności od narodowości. Duża śmiertelność wśród więźniów spowodowana była trudnymi warunkami życia obozowego, stałym brakiem żywności oraz ciężką pracą w komandach pracy na terenie Śląska. Do obozu w Łambinowicach skierowani zostali również w październiku 1944 roku powstańcy warszawscy. Młodzież dodatkowo spotkała się z dwójką powstańców warszawskich: panią płk Danutą Gałkową oraz panem płk Bronisławem Maciaszczykiem. Powstańcy Ci za bohaterską walkę są nagrodzeni najwyższym odznaczeniem wojskowym: Orderem Virtuti Militarni.  Wspominali Oni dzień 1 sierpnia 1944 roku, radość Polaków z pierwszych chwil wolności, ale również bezwzględną i brutalną walkę z Niemcami. Uczniowie zwiedzili także tereny obozowe, a w jednym z baraków brali udział w sztuce teatralnej na temat życia obozowego. Wycieczka była ciekawą, inną lekcją historii dla młodych ludzi.

Opiekunowie uczniów klasy II B: Aleksandra Grochowska, Agata Dendewicz

DSCF3782DSCF3788DSCF3794

Więcej zdjęć

 

X Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku

X Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku

Dnia 19 września 2015 roku odbył się jubileuszowy X Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. Uroczystość ta zbiegła się z 70 tą rocznicą powstania naszej szkoły. W zjeździe brali udział absolwenci z lat 1947- 2005. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym św. Michała Archanioła koncelebrowaną przez księży absolwentów: ojca Jana Górę OP; księdza Andrzeja Ochmanna, o. Mirosława Wylęgałę OP oraz obecnie zatrudnionego w I LO księdza Dawida Górniaka. Podczas mszy ojciec Jan Góra dokonał poświęcenia pięknie odnowionego sztandaru naszej szkoły.

DSC 0044

Po mszy świętej kolorowy korowód uśmiechniętych ludzi ruszył ulicą Gimnazjalną do budynku szkoły. Nasza „stara” szkoła powitała swych dawnych uczniów transparentem o treści: ”Witamy młodzież z lata 1947- 2005”. Każdy w tej chwili poczuł się znów uczniem, młodszym o kilkanaście lat. Wszyscy absolwenci upamiętnili ten napis robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia. Pierwsze spotkania na korytarzu szkolnym, często po wielu, wielu latach, uściski, łzy wzruszenia i radość towarzyszyły uczestnikom zjazdu. Główne uroczystości odbyły się na hali sportowej, gdzie zgromadziło się ponad 400 osób. Pani Regina Sieradzka prezes Stowarzyszenia Przyjaciół I LO w Prudniku oraz pani dyrektor I LO Jadwiga Harasymowicz powitały zaproszonych gości i absolwentów.

DSC 0531DSC 0131

Głos zabrali również włodarze naszego miasta pan Franciszek Fejdych burmistrz Prudnika oraz Radosław Roszkowski starosta prudnicki. Obaj panowie podkreślili wagę i znaczenie zjazdu, jako ważnego wydarzenia dla miasta Prudnika, do którego z sentymentem powrócili ludzie ze wszystkich stron Polski, z zagranicy a nawet zza oceanu (z USA). Do zgromadzonych przemawiała pani Regina Sieradzka absolwent, nauczyciel i emerytowany dyrektor naszej szkoły. Od ostatniego zjazdu minęło 5 lat, w czasie których wielu profesorów i absolwentów odeszło z naszego grona:pani Izabela Bartlińska- Rutkowska nauczycielka biologii i chemii, Kazimierz Porczak oraz Tadeusz Kukiz, który jako jeden z pierwszych zgłosił się na Zjazd, lecz śmierć przerwała jego plany. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili Ich pamięć. Z naszego grona odszedł człowiek szczególny- organizator wielu poprzednich zjazdów pan Kazimierz Kasicz. Pozostawił po sobie wzorce, które kontynuuje młode pokolenie absolwentów- tak wspomniała w swojej mowie pani Zofia Zeprzałka – Krzemień. Spotkanie było okazją do podziękowania zasłużonym profesorom emerytom, za ich długoletnią pracę i edukację wielu pokoleń młodzieży. „Złotą Jedynkę” otrzymali nasi emerytowani profesorowie: pani Zofia Zeprzałka- Krzemień, Barbara Kluczyńska nauczycielki języka polskiego, pani Henryka Wiatr nauczycielka języka angielskiego, pani Ewa Pławiak nauczycielka matematyki, pani Urszula Wojciechowska nauczycielka języka niemieckiego, pani Giżewska Łucja nauczycielka chemii, pani Janina Sękowska nauczycielka geografii, pani Bożena Tokar- Matkowska - nauczycielka matematyki, pani Anna Neckar - nauczycielka języka rosyjskiego i angielskiego, pani Maria Piasecka nauczycielka geografii, pan Leszek Piasecki- nauczyciel historii, pani Jadwiga Bugla - nauczycielka języka rosyjskiego, pani Regina Sieradzka nauczycielka języka francuskiego, pani Izabela Tyrała- nauczycielka łaciny i bibliotekarz, pan Andrzej Chybziński nauczyciel wychowania fizycznego, oraz pan Piotr Skarbek nauczyciel techniki.

 

DSC 0156

Podsumowaniem części oficjalnej była piękna, wzruszająca mowa pani Zofii Zeprzałki – Krzemień, która podkreślała wartość nauki i wiedzy, przyjaźni i poszanowania drugiego człowieka. Uroczystości umilił występ muzyczny uczniów naszej szkoły: Macieja Madzi i Nicole Battel. Absolwenci obejrzeli również film zrealizowany przez naszą młodzież poświęcony szkole i Prudnikowi. Dzięki prezentacji starych zdjęć przygotowanej przez panią Annę Borkowską powróciliśmy pamięcią do naszych lat szkolnych, pierwszych miłosnych wzruszeń, wspólnych wycieczek i spotkań.

         Po głównej uroczystości pani Jadwiga Harasymowicz zaprosiła absolwentów do zwiedzania naszej pięknie odnowionej szkoły. Absolwenci spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami, zwiedzili aulę szkolną, gdzie młodzież i rodzice ugościli Ich słodkim poczęstunkiem. Z okazji 70- lecia szkoły i zjazdu dzięki staraniom Rady Rodziców została wydana monografia naszej szkoły: „Szkoła z perspektywy”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem absolwentów. Monografia zawiera historię naszej szkoły, listy profesorów, dyrektorów, wspomnienia absolwentów. Na podstawie kronik szkolnych autorzy monografii odtworzyli wydarzenia w nich opisane, apele, uroczystości, nazwiska uczniów z najwyższą średnią. Jest ciekawą lekturą godną dokładnego przestudiowania przez każdego z absolwentów. Absolwenci zwiedzali dawne klasy, zasiadali w ławkach szkolnych, a wspomnieniom nie było końca. Absolwenci odwiedzili również groby zmarłych profesorów na cmentarzu, zapalili znicze, zmówili modlitwę. Przy każdym z grobów „straż” pełnili obecni uczniowie naszej szkoły. Następnym miejscem spotkanie i wspólnej „biesiady” były restauracje: grupa „starszaków” z lat 1947- 1966 spotkała się w restauracji „Pod Wieżyczką” a grupa młodsza, z lat 1967-2005 w sali sportowej OSiR. Bal wieczorny rozpoczął się polonezem w wykonaniu absolwentów. Zabawa trwała do białego rana i tylko ta noc za szybko minęła. Po zjeździe pozostały wspomnienia, zdjęcia, pamiątkowe tarcze, uśmiechnięte twarze naszych kolegów. Dziękujemy wszystkim absolwentom za udział w tej uroczystości i zapraszamy na następny zjazd.

Zjazd nie mógłby się odbyć gdyby nie współpraca i zaangażowanie wielu osób. Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Prudniku pragnie złożyć podziękowanie dyrekcji naszego liceum pani Jadwidze Harasymowicz i Benedyktowi Chałupnikowi, rodzicom, nauczycielom, uczniom, pracownikom administracji za miłe przyjęcie absolwentów w murach szkoły.

DSC 0134

Szczególne słowa uznania kierujemy do pani Marii Leniar, Ludmiły Zamory, Grażyny Drohomireckiej, Jana Ryszarda Lenarta, którzy od 30 lat organizują zjazdy absolwentów, służą cennymi radami dla młodszych organizatorów i przewodzą grupie „starszaków”. Dziękujemy panu Franciszkowi Fejdychowi burmistrzowi Prudnika za udostępnienie sali sportowej OSiR na potrzeby zjazdu. Panu Radosławowi Roszkowskiemu staroście prudnickiemu oraz Stowarzyszeniu Promowania Nauki przy I LO im. Adama Mickiewicza za sfinansowanie wydania monografii szkoły. Dziękujemy Tygodnikowi Prudnickiemu, który publikował informacje na temat zjazdu. Dziękujemy właścicielom restauracji „Olimp” i „Pod Wieżyczką” za smakowity poczęstunek, a firmie „Happy Day” za wystrój sali. Zaangażowanym pracownikom sali OSiR –szczególnie panu Witkowi Konradowi za dbanie o porządek podczas balu.

Zwracamy się z prośbą do absolwentów aby dostarczyli do szkoły zdjęcia, wspomnienia z lat szkolnych, gdyż planujemy na następny zjazd w roku 2020 ponownie wydać monografię, wzbogaconą o jeszcze więcej zdjęć i artykułów.

Opiekunami i organizatorami młodszej grupy absolwentów byli: pani Bożena Tokar- Matkowska, Alicja Twardowska- Jania, Anna Pohl, Anna Borkowska, Justyna Czereba, Ireneusz Grzegocki, Elżbieta Krychta, Agata Dendewicz.

Do zobaczenia za pięć lat!

                                       Stowarzyszenie Przyjaciół   LO w Prudniku

 

Więcej zdjęć

 

 

DZIEŃ KOBIET 2015

DZIEŃ KOBIET

W piątek 6 marca 2015 roku Samorząd Szkolny zorganizował Dzień Kobiet. Z tej okazji każda z pracujących w naszej szkole pań, została obdarowana kwiatem. W trakcie długiej przerwy sprzedawano domowe wypieki, a uzyskany dochód został przeznaczony na poczet samorządu. Koleżanki uhonorowano życzeniami, upominkami a całości dnia dopełniała nastrojowa muzyka.

DSC 0313 1DSC 0317 1

DSC 0330 1

Projekt – Szlifujemy Opolskie Diamenty

diamenty

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie I LO biorą udział w projekcie – Szlifujemy Opolskie Diamenty.

To program wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

Program obejmuje:

  • zajęcia w szkołach wyższych (poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych technologii
    z wybranej tematyki np.: chemii, biotechnologii, mechatroniki, informatyki)
  • doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne)
  • spotkania z wybitnymi osobami z regionu
  • Regio – quiz (konkurs z nagrodami)

STYPENDIA STAROSTY PRUDNICKIEGO ROZDANE !

STYPENDIA STAROSTY PRUDNICKIEGO ROZDANE !

 

Od wielu lat Starosta Prudnicki nagradza najlepszych uczniów, promując w ten sposób ideę nauki .

Uczniowie naszej szkoły od początku znajdują się w gronie laureatów, a co najważniejsze są zdobywcami największej liczby nagród.

Aby zdobyć to prestiżowe ( i wymierne ) wyróżnienie należy osiągnąć co najmniej średnią 5,0 lub być finalistą konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.

Oto lista nagrodzonych:

I A

- Bochenek Arkadiusz

- Womperski Karol

I C

- Napiórkowska Kinga

I D

- Rogosch Natalia

II C

- Jurkowska Simona

- Puchała Dominika

III A

- Brylak Kamila

- Dobko Beata

- Krawczyk Anna

- Miller Krzysztof

- Stocka Michalina

III D

- Koch Katarzyna

- Niedzwiedź Sandra

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box