Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Stypendia Starosty

najlepsi

Warsztaty piernikarskie w Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Warsztaty piernikarskie w Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Dnia 19 listopada 2015 roku w Muzeum Ziemi Prudnickiej odbyły się warsztaty piernikarskie przygotowane przez pracowników muzeum. W warsztatach brali udział uczniowie klasy II b pod opieką pani Urszuli Kruk oraz Agaty Dendewicz. Pan dyrektor dr Wojciech Dominiak powitał uczestników warsztatów. Wykonanie pierników odbywało się metodą tradycyjną, tak jak robiły to kobiety na Śląsku w końcu XIX i na początku XX wieku. Młodzież za pomocą drewnianych matryc formowała różne kształty, a następnie gotowe formy piekła w rozgrzanym piekarniku. Oczekując na „słodki” efekt swej pracy uczniowie poznali wiele ciekawych, ale już nie kultywowanych tradycji świątecznych. Młodzież dowiedziała się o czynnościach, które były zakazane w dzień Wigilii np. rąbanie drewna, wbijanie gwoździ, gdyż groziły one nieszczęściem w nowym roku. Była to inna niż zwykle lekcja historii regionalnej za co składamy podziękowanie pracownikom muzeum. Dziękujemy dyrekcji muzeum za zaproszenie i możliwość udziału w ciekawych warsztatach.

Urszula Kruk, Agata Dendewicz

pierniki1pierniki2pierniki3pierniki4pierniki5pierniki6

Patronat Uniwersytetu Opolskiego nad klasą humanistyczno-psychologiczną

„Patronat Uniwersytetu Opolskiego nad klasą
humanistyczno-psychologiczną”

Dnia 3 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku odbyło się spotkanie inaugurujące kontynuację współpracy z Wydziałem Historyczno- Pedagogicznym - Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego połączone z objęciem PATRONATU nad klasą humanistyczno- psychologiczną. W uroczystości wzięli udział znamienici goście ze strony uczelni: Dyrektor INP prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński , z-ca dyrektora INP prof. dr hab. Bogdan Cimała oraz władze miasta Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, w-ce Starosta Krzysztof Barwieniec i Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, a także uczniowie wraz z nauczycielami.

Spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor Jadwiga Harasymowicz witając wszystkich zgromadzonych. Podkreśliła jak ważną rolę pełni w życiu edukacyjnym szkoły współpraca z Uniwersytetem Opolskim. Uczniowie Liceum wielokrotnie goszczeni byli przez uczelnię i mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników naukowych uczelni. Następnie zabrała głos pani Marzanna Zawadzka - Ciępka pomysłodawczyni klasy humanistyczno- psychologicznej i autorka innowacji pedagogicznej realizowanej w tej klasie. W swoim wystąpieniu przedstawiła treści programowe realizowanej innowacji z przedmiotu „Elementy pedagogiki i psychologii”. Pokreśliła, że zamierza skorzystać z bogatego doświadczenia Wydziału Historyczno- Pedagogicznego w dziedzinie pedagogiczno – psychologicznej nawiązując szczególną współpracę z Instytutem Nauk Pedagogicznych oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Zapewniła młodzież, że zaplanowane wycieczki dydaktyczne stworzą im okazję do zaznajomienia się z wiedzą uniwersytecką poprzez uczestniczenie w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez uczelnię. Uznała, że to interesujące doświadczenie rozbudzi zainteresowania uczniów i wpłynie w przyszłości na podjęcie decyzji i właściwym wyborze studiów na płaszczyźnie dziedzin pedagogicznych i psychologicznych. W ramach współpracy kolejne wystąpienie należało do  profesora Zenon Jasińskiego, który zapoznał z historią powstania uniwersytetu, warunkami rekrutacji na uczelnię, scharakteryzował poszczególne kierunki pedagogiczne i psychologiczne oraz przedstawił strukturę uniwersytetu i możliwości rozwoju. Profesor oznajmił, że Uniwersytet Opolski INP obejmie PATRONAT nad klasą humanistyczno- psychologiczną, gdyż będzie to z korzyścią dla jednej i drugiej strony, a szczególnie dla edukacji.

Uwieńczeniem spotkania był wykład na temat „ Historia szkolnictwa polskiego” wygłoszony przez profesora Bogdana Cimałę, który został przez młodzież wysoko oceniony, gdyż nagrodzony był aplauzem.

Uroczystość zakończyła się zaproszeniem młodzieży na uczelnię na pierwsze wykłady i integracyjne warsztaty.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w węższym gronie władz Uniwersytetu, Powiatu i Szkoły w sprawie ustalenia terminów wycieczek dydaktycznych oraz omówienia imprez towarzyszących w trakcie Naukowego Kongresu Polsko- Czeskiego, który ma odbywać się we Wrocławiu.

patronat1patronat2

 

Kolejne wyróżnienie w I Liceum Ogólnokształcącym

Kolejne wyróżnienie w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Adama Mickiewicza w Prudniku.

 

wyroznienie 

21 października 2015 roku uczennica kl. III c – Dominika Puchała została uhonorowana Stypendium Prezesa Rady Ministrów. To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce w poszczególnych latach szkolnych.

Dominika odebrała swoją nagrodę w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty – Pani Haliny Bilik i Wojewody Opolskiego – Pana Ryszarda Wilczyńskiego.

Warto zaznaczyć, iż Dominika Puchała jest nie tylko wzorową uczennicą. Na szczególne uznanie zasługuje Jej osobowość. Dominika jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną, kulturalną, życzliwą i postępującą zawsze zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami.

                Grono Pedagogiczne i Rodzice uczennicy mogą być dumni z wyróżnienia przyznanego Jej.

                                                                                                               Jadwiga Harasymowicz

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box