Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

OFERTA KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

OFERTA KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

Jan Twardowski

Kształtowanie osobowości tak, aby w pełni wykorzystać swoje możliwości rozwojowe, umiejętność właściwego współżycia z innymi oraz przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych to priorytetowe zadania, jakie mieli do zrealizowania uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku w klasie o profilu biznesowo – menadżerskim. Właśnie dobiega końca bardzo ważny, kolejny etap edukacyjny uczniów klasy IIIc, którzy oprócz realizacji przedmiotów ogólnokształcących zdobywali umiejętności znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie oraz rozbudzania dociekliwości poznawczej. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie uczęszczali na przedmioty podstawy biznesu oraz język angielski i niemiecki w biznesie. Oprócz tego klasa wzięła udział w lekcjach z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, poznała specyfikę działania Prudnickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, zasady funkcjonowania Banku Zachodniego w Prudniku oraz wzięła udział w Festiwalu Nauki w Nysie. Ciekawym przedsięwzięciem było również podpisanie i realizacja umowy współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Wprowadzanie uczniów w świat nauki rozpoczęło się już w 2014 roku i trwało przez całą edukację w liceum. Umowa przewidywała możliwość udziału młodzieży w zajęciach na Politechnice, co pozwoliło nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni. Mieliśmy okazję gościć nauczycieli akademickich w naszym liceum. Istotnym elementem tej współpracy było wdrażanie do samodzielności, ale również pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kierunku edukacji. Ostatnim zrealizowanym działaniem był wyjazd edukacyjny w dniu 24 marca 2017r. do Centrum Nauka – Biznes w Opolu, gdzie uczniowie wzięli udział w ekonomicznej grze Chłopska Szkoła Biznesu kierowanej przez dr inż. Marzenę Szewczuk – Stępień – Prodziekana ds. współpracy i rozwoju WEiZ PO oraz w warsztatach pt. „Negocjacje w biznesie”, które przeprowadził dr inż. Łukasz Dymek - pracownik naukowy PO oraz założyciel Instytutu Trwałego Rozwoju. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, służące do pracy z grupą. Jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Młodzież podczas pobytu została zapoznana z ofertą edukacyjną Politechniki Opolskiej. W innowacyjny sposób uczniowie zostali wyposażeni w narzędzia do wprowadzenia podstawowych pojęć ekonomicznych. Wszystkie podejmowane działania były impulsem do kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijały kreatywność oraz chęć podejmowania inicjatyw.

Dziękuję rodzicom uczniów klasy IIIc za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę podczas wspólnych działań na rzecz szkoły oraz aktywne wspomaganie w organizacji życia klasowego. Patron naszego liceum – Adam Mickiewicz napisał kiedyś: „Wiedzę można zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. Wiedza, pasja i ciekawość świata, jaką uczniowie zdobyli podczas edukacji w liceum z pewnością w przyszłości pozwolą pokonywać przeszkody i cieszyć się z kolejnych sukcesów. Przechodząc taką ścieżkę są teraz otwarci, ukierunkowani na działanie i gotowi do realizowania własnych pomysłów. Przebyli bogatą drogę, która otworzyła im nowe horyzonty do zdobycia. Koniec tego etapu edukacyjnego staje się zatem początkiem czegoś nowego.

zdj Politechnika 

Tomasz Wójtowicz, wychowawca klasy IIIc, I LO Prudnik

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box