Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie po zawodach pierwszej pomocy

Sprawozdanie
z
ZAWODÓW W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
O PUCHAR OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
w dniu 14.06.2013r.

pod patronatem honorowym

Kuratora Oświaty Pani Hanny Bilik
Starosty Powiatu Prudnickiego Pana Radosława Roszkowskiego,
Posłanki na Sejm RP Pani Janiny Okrągły

Przeprowadzone zawody przeprowadzone zostały dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektor ZSO nr 1 w Prudniku p. Jadwidze Harasymowicz.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku.

Współorganizatorami byli: Klub Ratowniczy RESCUE, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE-SYSTEM Paweł Hoffmann, Prudnickie Centrum Medyczne, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku.

 

Uczestnikami zawodów były trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z Kędzierzyna-Koźla, Brzegu, Głogówka, Prudnika. W sumie startowało 8 zespołów.

Celem zawodów była:

 • Edukacja młodzieży w zakresie właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego postępowania na miejscu wypadków komunikacyjnych i w innych sytuacjach zagrożenia.
 • Zawody mają także wyrobić pozytywny wizerunek osób udzielających pomocy oraz pracowników służb zawodowo zajmujących się ratownictwem ( Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja).
 • Promowanie prospołecznych postaw wśród młodzieży i przeciwdziałanie znieczulicy społecznej.

Zakres tematyczny konkursu obejmował podstawowe czynności ratunkowe (BLS) przeprowadzane w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przez osoby nie będące pracownikami medycznymi oraz umiejętność obsługi automatycznego defibrylatora AED. Podczas zawodów w trakcie realistycznych pozoracji (przeprowadzanych na terenie miasta Prudnik) oceniane były umiejętności zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia związanych ze złamaniami, krwotokami, oparzeniami, urazami głowy, jamy brzusznej i klatki piersiowej, nagłymi zachorowaniami (epilepsja, udar mózgu, nagłe zachorowanie w obrębie naczyń wieńcowych – w tym obsługa AED) oraz w sytuacji kontaktu z osobą agresywną. Przy ocenie brane były pod uwagę podejmowane działania, efekty tych działań oraz zachowanie na miejscu zdarzenia.

Zawody składały się z trzech etapów.

Szkoły przeprowadzały wewnętrzne eliminacje wg przyjętych przez siebie rozwiązań. Na drodze eliminacji wyłaniały trzyosobową grupę, która stanowiła reprezentację szkoły na etapie drugim i trzecim.

W związku z tym, że liczba startujących drużyn wynosiła 8 organizatorzy podjęli decyzję o pominięciu etapu drugiego i wszyscy startujący zostali zakwalifikowani do etapu trzeciego (zgodnie z regulaminem konkursu).

Podczas scen pozorowanych oceniane były poniższe umiejętności i wiedza:

 • bezpieczeństwo ratowników
 • ratowanie życia i zdrowia
 • wezwanie kwalifikowanej pomocy
 • udzielenie pierwszej pomocy
 • umiejętność samodzielnego działania ratowników
 • kierowanie zespołem przez kierownika zespołu.

Sędziowie stanowiskowi wykonywali dokumentację z przebiegu pozoracji w celu ich późniejszego omówienia, które zostało wykonane w trakcie rozmów kuluarowych po zawodach z poszczególnymi drużynami.

Kolejność miejsc:

 1. 1.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – drużyna „ROLNIK”
  nagroda główna – fantom – ufundowana przez ZSO nr 1 w Prudniku
  puchar Opolskiego Kuratora Oświaty– ufundowany przez ZSO nr 1 w Prudniku
 2. 2.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – drużyna „LO”
  puchar Opolskiego Kuratora Oświaty– ufundowany przez ZSO nr 1 w Prudniku
 3. 3.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzegu – drużyna „LO”
  puchar Opolskiego Kuratora Oświaty– ufundowany przez ZSO nr 1 w Prudniku

Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

W czasie zawodów sędziami byli: ratownicy medyczny, WOPR, straży pożarnej i policji. Sędzią głównym był instruktor EFR/FACC p. Paweł Hoffmann.

Organizatorzy zapewnili środki niezbędne do użycia na poszczególnych stanowiskach (fantomy, AED, kołnierze ortopedyczne, koce NRC, środki opatrunkowe).

Organizator (ZSO nr 1 w Prudniku) uczestnikom zapewnił napoje chłodzące, kawę, herbatę oraz drobny poczęstunek. Jednocześnie sprawował opiekę nad powierzonym mieniem osobistym.

Pozytywne opinie sędziów, zawodników i opiekunów zachęciły organizatora do podjęcia się organizacji II Wojewódzkich Zawodów Pierwszej Pomocy dla Szkół Średnich 30 maja 2014r. Stosowne regulaminy zostaną rozesłane do szkół we wrześniu 2013r.

Sędzia Główny

Paweł Hoffmann

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box