Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia "Teksty ikoniczne w nauczaniu języka polskiego"

W ramach projektu Człowiek – najlepsza inwestycja realizowanego w naszej szkole, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz poszerzania wiedzy na zajęciach Teksty ikoniczne w nauczaniu języka polskiego oraz Kino jako tekst kultury. Kino gatunków a kino autorskie prowadzonych przez nauczyciela języka ojczystego i wiedzy
o kulturze – U. Kruk.

Zajęcia Teksty ikoniczne w nauczaniu języka polskiego mają na celu zapoznanie uczestników z historią malarstwa, pokazanie różnych kierunków artystycznych realizowanych na przestrzeni wieków w kulturze Zachodu, przybliżenie sylwetek najwybitniejszych twórców w europejskiej sztuce. Ponadto uczniowie pracują nad interpretacją wybranych tekstów ikonicznych, co lepiej przygotuje ich do matury z języka ojczystego ,zarówno w części ustnej jak i pisemnej,a w przyszłości pozwoli na lepsze rozumienie dzieł plastyczny, z którymi spotkają się w dalszej edukacji, pracy czy w czasie podróży. Uczestnikami tych zajęć są chętni uczniowie klas: I B, II C, III B, IIIC.

kruk1

Zajęcia Kino gatunków a kino autorskie mają za zadanie przybliżyć historię filmu, pokazać narzędzia, którymi ta dziedzina sztuki się kieruje, język X Muzy. Jednak zasadniczą częścią zajęć jest oglądanie filmów, zarówno zaliczanych do kina gatunków jak
i najwybitniejszych filmów kina autorskiego. Oglądaliśmy filmy: Almodovara, Allena, Kieślowskiego, Kolskiego, Polańskiego czy słynną Idę Pawła Pawlikowskiego.

Zajęcia z filmu nie tylko pozwalają na kontakt z najwybitniejszymi dziełami tej dziedziny sztuki, ale również przygotowują do matury z języka polskiego, ponieważ oglądane dzieła można wykorzystać jako tekst kultury. Uczestnikami tych zajęć są chętni uczniowie klas: I B, II C, III B, IIIC, III D

kruk2

kruk3

 

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box