Razem, a nie obok siebie

„ Razem, a nie obok siebie”

O projekcie wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej w ZSO nr 1 w Prudniku

            W dniach od 17 do 24 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku gościła dwudziestoosobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły partnerskiej z Nadwórnej (Ukraina) w ramach działań związanych z realizacją projektu „ Razem, a nie obok siebie”. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Jest to nowy program mający na celu wspieranie współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych relacji między społeczeństwami obu państw.

            Priorytetami tego przedsięwzięcia edukacyjnego były: wzmocnienie dialogu międzykulturowego, kształcenie postaw otwartości oraz tolerancji, popularyzowanie wartości europejskich, rozwijanie postaw obywatelskich, odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń i myślenia stereotypowego.

            Po powitaniu w dniu 17 października przez panią dyrektor Jadwigę Harasymowicz goście zostali zakwaterowani w schronisku młodzieżowym „Dąbrówka”. Na rozgrzewkę w pierwszym dniu projektu, w godzinach popołudniowych uczniowie wzięli udział w grze ulicznej „Prudnik na starej pocztówce”, przeprowadzonej przez panią Agatę Dendewicz i pana Benedykta Chałupnika. W kolejnym dniu młodzież obejrzała prezentację „Tradycje i zwyczaje krajów partnerskich” oraz poznała losy swoich rodzin i ich związków z Kresami Wschodnimi. Ciekawym doświadczeniem było również ankietowanie przechodniów pod opieką pani Aleksandry Gil, pani Anny Borkowskiej i pani Joanny Mazurek-Kurzelnik. Uczniowie przygotowali mapy mentalne nt. „Podobieństwa i odmienności obu narodów”, które pokazały, że kontakt z odmiennością kulturową uczy otwartości i tolerancji, łamie myślowe schematy i stereotypy.

Istotnym elementem realizacji projektu były zajęcia o charakterze warsztatowym „ Ponad podziałami” przeprowadzone przez panie: Ewę Jatkiewicz, Joannę Dominiak i Dorotę Kostorz. Ich głównym celem było wzajemne poznanie się, pokonanie różnic o charakterze językowym, mentalnym i kulturowym. Młodzież wskazała na przyczyny i skutki barier w relacjach między narodami. Goście z Ukrainy poznali osobliwości historyczne oraz kulturalne Prudnika, zapoznali się ze specyfiką polskiego systemu edukacyjnego. W dniu 20 października udali się do Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wysłuchali wykładu o analogiach i różnicach kulturowych Polski i Ukrainy na Uniwersytecie Opolskim. Ten bogaty w historię i kulturę obu narodów dzień zakończył się warsztatami poetycko – literackimi pod opieką pani Beaty Skarbek i pani Aleksandry Gil.

Młodzi Ukraińcy skorzystali z zaproszenia i oferty edukacyjnej prudnickich szkół średnich. Odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. W ramach zajęć z informatyki młodzież wraz z panią Dorotą Kostorz i panem Tomaszem Wójtowiczem stworzyła folder dokumentujący przebieg projektu. Dużą atrakcją, zwłaszcza dla męskiej części uczestników, okazała się jazda wózkiem widłowym po placu manewrowym szkoły, pod czujnym okiem instruktora. Zajęli się także doskonaleniem sztuki kulinarnej i zgłębianiem tajników kuchni śląskiej. W Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku pod opieką pani Aleksandry Jasińskiej i pani Elżbiety Madery uczniowie mieli sposobność do własnoręcznego przygotowania klusek śląskich, rolad i „ modrej” kapusty. Kolejny, pełen niezapomnianych wrażeń dzień młodzież zakończyła uzupełnianiem słowniczka „polsko-ukraińskiego”.

Nie zabrakło również akcentów nabywania praktyki w niesieniu pomocy innym. Warsztaty pt. „Rola wolontariatu w niesieniu wzajemnej pomocy” przeprowadzone przez panie: Aleksandrę Grochowską, Ewę Jatkiewicz i Iwonę Rosińską – Ciesielską pokazały uczniom, jak ważna jest wrażliwość, współpraca, wyzwolenie z egoizmu oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka.

            Za wielką wartość w niwelowaniu podziałów młodzi uznali sztukę i jej uniwersalny język. Wspólnie zatańczyli zatem poloneza, belgijkę, macarenę, śpiewali pieśni ludowe, w tym „Hej, sokoły” w obu językach, przygotowali pantonimę pod czujnym okiem pani Teresy Sokołowskiej i pana Bartosza Trytka.

            W niedzielne przedpołudnie, w przedostatnim dniu wizyty naszych gości, uczestnicy projektu sadzili drzewka oraz umieścili w lesie tablicę pamiątkową przy współpracy z Nadleśnictwem Prudnik. W godzinach wieczornych odbyła się gala, stanowiąca podsumowanie projektu a przygotowana w ramach warsztatów „Ponad podziałami” pod opieką pani Doroty Kostorz. Na uroczystości obecni byli nauczyciele ZSO nr 1 w Prudniku a także przedstawiciele władz powiatowych. Nad całością realizowanych zadań czuwał samorząd uczniowski wraz z opiekunem panią Klaudią Hajduk.

„ Polacy to mili i weseli ludzie. Żal mi będzie odjeżdżać...”-ocenia Bohdan, 15-letni uczeń z Ukrainy.

„Ukraińcy są fajni, dobrze czułem się w ich towarzystwie”-mówi Konrad, uczeń ZSO nr 1 w Prudniku.

  „Na początku nie mogliśmy się swobodnie komunikować. Ukraińcy nie mogli nas zrozumieć. Po kilku dniach sytuacja się zmieniła, porozumiewaliśmy się nawet bez słów!”-komentuje Karolina, tytułem podsumowania „ rozwoju” kompetencji językowych uczniów z Ukrainy.

            Dzięki pracy w międzynarodowych grupach uczniowie przeżyli wiele osobistych doświadczeń, są teraz bardziej otwarci i w większym stopniu wykorzystują kompetencje kluczowe, takie jak: porozumiewanie się w językach obcych, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Młodzi Ukraińcy zapewniają, że chętnie przyjadą do Prudnika raz jeszcze. Czekają na rewizytę swoich polskich przyjaciół już w listopadzie.

Dyrektor szkoły pani Jadwiga Harasymowicz składa serdeczne podziękowania nauczycielom oraz wszystkim instytucjom wspomagającym za ogromne zaangażowanie w realizację poszczególnych działań.

Dorota Kostorz

Tomasz Wójtowicz

20161023 122637a

20161023 095208a20161023 101621a20161021 095113a