Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin udziału uczniów w programie Erasmus+ pt. „Woda naszym cennym skarbem”+

erasmus

Regulamin udziału uczniów w mobilnościach i działaniach projektowych międzynarodowego programu Erasmus+
pt. „Woda naszym cennym skarbem”

Zasady udziału uczniów w projekcie i mobilności:

Zaangażowanie w prace projektowe.

 1. Odpowiedni poziom języka angielskiego – konsultacja z nauczycielem uczącym.
 2. Ocena z zachowania minimum bardzo dobra.
 3. Godna naśladowania kultura osobista, brak złych nawyków lub nałogów – konsultacja z wychowawcą klasowym.
 4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, i poszanowanie innych partnerów, reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 5. Zaangażowanie w prace społeczne w klasie i/ lub w szkole, wspieranie działań samorządu szkolnego.
 6. Wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych, mała ilość spóźnień, brak godzin nieusprawiedliwionych.
 7. Komunikatywność – osoba otwarta, komunikatywna, łatwo nawiązująca kontakty z innymi, precyzyjnie formułująca swoje opinie, chętnie uczestnicząca w pracach grupowych, warsztatowych oraz indywidualnych.
 8. Pisemna zgoda rodziców na wyjazd.
 9. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy.
 10. Brak przeciwwskazań medycznych,
 11. Posiadanie aktualnego dowodu tożsamości oraz karty EKUZ.

Obowiązki uczestników projektu:

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie
 2. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu.
 3. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań.
 4. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie.
 5. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 6. Godnego wypełniania obowiązków ucznia i reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym.
 7. Zachowywania się kulturalnie, podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i dbania o dobre imię szkoły.

Załączniki:

1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.

3. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej.

4. Oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich.

5. Karta informacji o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego.

 

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box