Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Znowu międzynarodowo w ZSO nr 1

Znowu międzynarodowo w ZSO nr 1

W czerwcu 2015 roku w ZSO nr 1 w Prudniku ukończono dwuletni projekt międzynarodowy Comenius obejmujący cztery kraje partnerskie: Polska, Francja, Niemcy i Czechy. W celu kontynuowania współpracy międzynarodowej dwóch nauczycieli języka angielskiego opracowało wniosek projektu Erasmus+ w akcji K1 - mobilność kadry edukacji szkolnej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Agencję Narodową w Warszawie i nauczyciele otrzymali dofinansowanie na tygodniowe szkolenie w Porto w Portugalii. Ukończony kurs pt.„Zarządzanie wielokulturowym projektem europejskim” był ściśle związany z potrzebami szkoły, aby placówka i jej pracownicy zdobywali doświadczenie w realizowaniu projektów międzynarodowych. Podczas kursu w Porto nauczyciele nawiązali współpracę z nowymi partnerami zagranicznymi z Bułgarii i Niemiec.

Szkoła francuska wyraziła chęć kontynuowania współpracy po zakończonym programie Comenius i w związku z tym również przystąpiła do nowego projektu. Natomiast nauczyciele z Bułgarii zaprosili do wspólnej pracy zaprzyjaźnioną szkołę z Rumunii, co wszyscy członkowie zespołu międzynarodowego zaopiniowali pozytywnie. Tak powstały nowy zespół Erasmus + w ZSO nr 1 w Prudniku stanowi pięć krajów: Polska, Niemcy, Francja, Rumunia i Bułgaria. Koordynatorem projektu jest ZSO nr 1 w Prudniku i właśnie w naszej placówce odbyło się pierwsze spotkanie przygotowawcze zespołu Erasmus+ w dniach od 20 do 23 stycznia 2016 roku. Były to dni ciężkiej pracy i wymiany pomysłów, aby określić zarys przyszłego projektu międzynarodowego, którego tematyka dotyczyć będzie problemów środowiskowych, głównie tych dotyczących gospodarowania zasobami wody. Każdy kraj partnerski musi mieć silne argumenty i innowacyjne przykłady działań na rzecz środowiska w tym aspekcie, gdyż tylko wtedy każda organizacja uczestnicząca czyli w tym przypadku szkoła wnosi istotną wartość dodaną do projektu dzięki działaniom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone tylko w jednym kraju.

erasmus1

 

Projekty międzynarodowe realizowane w naszej szkole bardzo pozytywnie oceniane są przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki nim młodzież ma szansę poznać nowych przyjaciół, mieć żywy kontakt z językiem obcym, poznać kulturę i tradycje krajów partnerskich, a przede wszystkim uczestniczyć w mobilności zagranicznej, doświadczyć bezpośredniego kontaktu z goszczącą rodziną i wspólnie realizować zadania projektowe w międzynarodowym towarzystwie rówieśników. Opracowanie wniosku Erasmus+ to bardzo złożona i wielotygodniowa praca dla koordynatora i wszystkich członków zespołu projektowego. Wynagrodzony trud w postaci pozytywnej opinii z Agencji Narodowej obecnie należy się tylko nielicznym. W zeszłym roku zaledwie 15 procent szkół otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, nie oznacza to, że pozostałe wnioski były złe, tylko fundusze na partnerstwa strategiczne szkół w ramach akcji Erasmus+ w latach 2014 – 2020 zostały ograniczone. Zespół nauczycieli w ZSO nr 1 wraz z partnerami zagranicznymi jest pozytywnie nastawiony, nie patrzy na trudności, gdyż jak mówi przysłowie „Kto nie ryzykuje ( w naszym przypadku raczej próbuje ), ten nie zyskuje”.

Aleksandra Jasińska

Jadwiga Harasymowicz

 

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box