Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ZSO nr 1 Comenius 2013 – 2015

Międzynarodowa wymiana młodzieży w ZSO nr 1

Comenius 2013 – 2015

W dniach od 15 do 22 marca 2015 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku był gospodarzem międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach realizacji projektu Comenius. W projekt ten zaangażowane są cztery kraje partnerskie – Polska, Czechy, Niemcy i Francja. Wizyta w Prudniku stanowiła ostatnie spotkanie w ramach realizacji mobilności zagranicznych. Pierwszy zjazd szkół partnerskich miał miejsce w Beaune we Francji, następny w Kladnie w Czechach i w Montabaur w Niemczech.

Szkoła polska chętnie zaoferowała się, aby być koordynatorem całego projektu Comenius, udzieliła fachowych rad i wskazówek, jak również nadzorowała dwudniową wizytę przygotowawczą w lutym 2013 roku. Ciężka praca nauczycieli zaangażowanych w projekt zaowocowała aplikowaniem wniosku do Narodowej Agencji, a następnie pozytywnym rozpatrzeniem go i otrzymaniem dofinansowania z funduszy europejskich na realizację w latach 2013 – 2015. Główne obszary tematyczne odnoszące się do projektu to środowiskowy rozwój zrównoważony, nauka języków obcych oraz walka z rasizmem i ksenofobią.

Elementem wyróżniającym założenia tego projektu jest partnerstwo dwóch krajów ze wschodniej i dwóch z zachodniej Europy. Istotą przedsięwzięcia jest poznanie sposobów ochrony środowiska naturalnego, metod recyklingu i produkcji zdrowej żywności w krajach partnerskich. Temat przewodni projektu „Europa zielonym rajem – Jak mogę uczynić świat lepszym miejscem do życia?” daje uczniom możliwość wyrażenia swoich poglądów wynikających z doświadczeń i wiedzy. Projekt Comenius umożliwił uczniom rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim i wzbogacenia zasobu leksykalnego związanego z problemami ekologii. Oprócz wiedzy z zakresu tematyki proekologicznej uczniowie małych miast ( Prudnik, Beaune, Montabaur, Kladno ) mieli możliwość otwarcia się na różne europejskie kultury. Podczas pobytu u goszczących rodzin i spotkań z kolegami z innych krajów nauczyli się, że wszyscy jesteśmy takimi samymi obywatelami Europy i musimy okazywać szacunek wobec zwyczajów innych krajów. Młodzi ludzie mieli możliwość nawiązania osobistych przyjaźni z rówieśnikami z Francji, Czech i Niemiec. Każdy uczestnik projektu miał możliwość indywidualnej refleksji nad istotą rasizmu, ksenofobii i uprzedzeń.

Program wymiany w Polsce był dopracowany w każdym szczególe. Uczniowie wzięli udział w warsztatach biologiczno – chemicznych, badali skład żywności, poznawali zabytki naszego miasta z wykorzystaniem elementów gry strategicznej. Wyjazd do ekologicznej farmy był nie tylko dobrą okazją do spędzenia czasu z rówieśnikami z innych krajów, ale także istotną lekcją na temat ekologicznej produkcji żywności. Uczniowie poznali tajniki uprawy zbóż, wypieku zdrowego pieczywa. Ciekawym akcentem pobytu na farmie był trudny sprawdzian z dojenia kóz. Dzień zakończył się przejażdżką do lasu na wozie drabiniastym. Wielu wrażeń dostarczyła uczniom wycieczka do kopalni soli w Wieliczce i zwiedzanie Krakowa. Zainteresowanie krakowian wzbudził wspólny, międzynarodowy taniec młodzieży „belgijka”, wykonany przez uczestników projektu na rynku miasta. Dwa kolejne dni programu w naszej szkole stanowiły prezentacje na temat zdrowej żywności produkowanej w każdym kraju partnerskim oraz warsztaty teatralne, podczas których uczniowie musieli w bardzo krótkim czasie przygotować spektakle pt. „Lepszy świat bez uprzedzeń”. Zadanie to wykonali perfekcyjnie, doprowadzając do wzruszenia wiele osób. Spektakle mogła obejrzeć młodzież naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście : Starosta Prudnika Pan Radosław Roszkowski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Pani Anna Wojtczak oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Pani Agnieszka Zagórska. Pani Dyrektor szkoły z Francji dołączyła do nas w czwartek i obejrzała spektakle przygotowane wspólnie przez wszystkich uczniów wymiany międzynarodowej. W piątek, w ostatnim dniu pobytu w naszej szkole uczniowie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Panią Marię Chałupnik pt. „Coś z niczego”, to „coś” to piękne pisanki zrobione metodą decoupage i na pewno piękne pamiątki z wymiany międzynarodowej. Ostatnim punktem programu było podsumowanie wymiany w Polsce, konferencja ewaluacyjna całego projektu oraz finałowe spotkanie, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w programie. Pożegnalnym akcentem był słodki poczęstunek tortem ozdobionym logo projektu. Weekend uczniowie z zagranicy spędzili u rodzin goszczących. Czas pożegnania był trudny dla gości i gospodarzy, nie brakowało łez, uścisków i podziękowań. To już koniec spotkań w ramach wymian międzynarodowych, ale uczniowie już zaplanowali wspólne spotkania i odwiedziny swoich kolegów zagranicznych podczas wakacji.

Projekt Comenius to wspaniałe doświadczenie dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszyscy uczestnicy projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, których analiza potwierdza atrakcyjność takich przedsięwzięć edukacyjnych. Respondenci wskazali na potrzebę realizowania projektów międzynarodowych w przyszłości i na różnych płaszczyznach tematycznych. Cała realizacja programu Comenius stanowiła wspaniałe przeżycie dla uczniów, a możliwa była dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły i nauczycieli oraz wsparciu rodziców. Grono Pedagogiczne ZSO nr 1 kontynuuje pracę w tym kierunku. W marcu nauczyciele złożyli projekt Erasmus Plus, a w sierpniu dwóch pedagogów z języka angielskiego pojedzie na kurs do Portugalii, aby kształcić się z zakresu organizowania w szkole wielokulturowych, międzynarodowych projektów europejskich. Szkoła została zaproszona, już po raz drugi, do uczestniczenia w Modelowych Obradach pod patronatem ONZ ( MUN ) w Paryżu w 2016 na temat zmian klimatycznych.

 

koordynatorzy projektu : Aleksandra Jasińska, Jadwiga Harasymowicz

DSC 0972 1DSC 0038 1DSC 0046 1DSC 0080 1DSC 0561 1DSC 0577 1DSC 1046 1

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box