Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Projekt Comenius – projekt z języka niemieckiego „Święta Bożonarodzeniowe w Niemczech”

PLAKAT JARMARK

 

Projekt Comenius – projekt z języka niemieckiego
„Święta Bożonarodzeniowe w Niemczech”

 

Rokrocznie realizowane są lekcji języka niemieckiego o tematyce bożonarodzeniowej, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W tym roku szkolnym germanistki ZSO nr 1 podeszłyśmy do tematu bardzo praktycznie – opracowałyśmy projekt. Chciałyśmy, aby nasi uczniowie poczuli się jak na prawdziwym jarmarku świątecznym w Niemczech, na jarmarku, który sami przygotowali. Zrealizowałyśmy projekt pt.: “Jarmark świąteczny”. Chciałyśmy w ten sposób połączyć naukę z dobrą zabawą i zdobywaniem wiedzy z zakresu języka niemieckiego, ale i wzbogacić ich w całkiem nowe doświadczenia. Projekt zaczęłyśmy realizować w połowie listopada, a punkt kulminacyjny czyli jarmark, który odbędzie się w 05. grudnia, podczas spotkania z rodzicami oraz dla społeczności uczniowskiej (06 grudnia). Uzdolnienie wokalnie uczniowie będą umilać czas podczas zebrania. Realizacja całego projektu zajęła nam 5 lekcji, w tym prezentacja 1 lekcję. Korzystałyśmy z pomysłów własnych jak i zaczerpniętych z literatury fachowej, internetu i innych źródeł. Materiały do wykonywania ozdób świątecznych pozyskane były z surowców wtórnych między innymi: szare gazety, rolki po papierze toaletowym, szyszki, orzechy itp. W październiku uczniowie zgromadzili materiały, które przydały się do robienia dekoracji, ozdób świątecznych takich jak bombki, kalendarze adwentowe, stroiki, wieńce adwentowe, pudełka na prezenty, pierniki, kartki, choinki, butelki na sok malinowy.

Podczas lekcji grudniowych uczniowie będą śpiewać kolędy „Cicha noc” – „Stille Nacht” oraz piosenkę o drzewku bożonarodzeniowym – „O Tannenbaum” oraz poznawać tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożonarodzeniowymi w Niemczech.

        Projekt realizowany w roku szkolnym 2013/2014 od października 2013 r. do 23. grudnia 2013r., adresowany jest do uczniów uczących się języka niemieckiego w ZSO nr 1.

 

Opracowały: mgr Klaudia Hajduk

                       mgr Iwona Rosińska-Ciesielska

 

Szczegółowy opis projektu w załączniku

 

Comenius – project of German „Christmas time in Germany”

 

Every year we are organizing German lessons about Christmas what is very popular among our students. This school year Germanists of our school (General School No 1) approached to this topic very practically – we developed the project. We wanted to make our students feel like in real Christmas Fair in Germany, which they prepared themselves. We have prepared the project titled “ Christmas Fair”. We wanted to combine both learning with good fun and get the knowledge about the German language as well as enrich the students with new experiences.

We started to prepare the project at the beginning of November and our aim is to present the Christmas Fair on 5th December during the meeting with our students` parents and for all School community on 6th December. Musically talented students will be singing during this performance. The whole realization of this project took us 5 lessons including 1 lesson of presentation. We used our own ideas and also those taken from professional literature, the Internet and some other sources. The materials for making decorations were used from recycling like newspapers, cones, nuts and toilet paper rolls. In October students collected some materials which we used to make decorations like: Christmas balls, Advent Calendar, wreaths, boxes for presents, ginger cakes, cards, Christmas tree and bottles for raspberries.
During the lessons in December students will be singing Christmas carols “Silent Night” and the carol aboutChristmas Tree “O Christmas Tree”. They will get some knowledge about traditions and customs during Christmas in Germany.

The project which is fulfilled from October to December 2013/2014 is aimed to the students who learn German in our school.

 

Translatet by: mgr Joanna Wereta


 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box