Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Konkurs literacki im Prof. Kazimierza Kasicza rozstrzygnięty

Dnia 11.04.2012  komisja  w składzie:

mgr Anna Borkowska,
mgr Joanna Dominiak,
mgr Barbara Kluczyńska,
mgr Dorota Kostorz,
mgr Urszula Kruk

po przeczytaniu 12 prac, które zostały przesłane na powiatowy Konkurs literacki im Prof. Kazimierza Kasicza najwyżej oceniała eseje  następujących autorów:

Sara Chojnacka – I LO Prudnik,
Justyna Podróżna – I LO Prudnik,
Mateusz Doskocz – I LO Prudnik.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Urszula Kruk

Konkurs literacki im. Prof. K. Kasicza na esej - regulamin

I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku
ogłasza
KONKURS LITERACKI IM. PROF. KAZIMIERZA KASICZA NA ESEJ:

Prawdziwym celem edukacji jest umiejętność ciągłego stawiania pytań.
Jakie są najważniejsze pytania w Twoim życiu?

W rozważaniach wykorzystaj znajomość tekstów literackich.

REGULAMIN


Adresaci Konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu prudnickiego.

Czas trwania Konkursu
Konkurs trwać będzie do 19.03.2012 r.

Zasady Konkursu
Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem.
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane drukiem i niebędące zwycięzcami innych konkursów. Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe (imię i nazwisko, klasa, szkoła) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co praca. Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może oddać tylko jedną pracę konkursową. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach Konkursu.
Prace należy składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego, Prudnik, ul. Gimnazjalna 2, w godzinach od 8:00 do 15:00 ( od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą na adres szkoły do 19.03.2012 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.04.2012
Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Na zwycięzców czekają nagrody.

Warunki techniczne
Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5), objętość tekstu nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 2 egzemplarzach.
Do Konkursu przyjmowane będą tylko prace w postaci wydruku komputerowego.

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box