SZKOLENIA NAUCZYCIELI ZSO nr 1 w ramach FRSE

SZKOLENIA NAUCZYCIELI ZSO nr 1 W RAMACH FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (FRSE)

FRSE – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad dwudziestu lat zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 był to m.in. program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Obecnie w ramach europejskiego programu na lata 2014-2020 fundacja pełni m.in. funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zarządza także programem POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. FRSE realizuje również europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne, np. eTwinning (więcej na www.frse.org.pl).

Dzięki funduszom europejskim nauczyciele mogą uczestniczyć w międzynarodowych szkoleniach wzbogacając swój rozwój zawodowy i inicjować współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich. Jednym z przykładów takiego szkolenia jest kurs w ramach Akcji K1 – mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Zarządzanie wielokulturowym projektem europejskim”, który odbył się w Porto w Portugalii. Kurs był finansowany ze środków POWER. Uczestnicy tego kursu, panie Aleksandra Jasińska i Joanna Mazurek-Kurzelnik w trakcie zajęć szkoleniowych nawiązały współpracę z nauczycielami z Niemiec i Bułgarii tworząc zespół projektowy. Zespół zaprosił szkoły z Francji i Rumunii wcześniej współpracujące przy realizacji międzynarodowych projektów. Efektem wspólnej pracy było stworzenie projektu wymiany młodzieży Erasmus+ pt. „ Woda naszym cennym skarbem”. Wniosek projektu otrzymał 4 miejsce na liście 351 projektów zaakceptowanych przez Narodową Agencję do realizacji na lata 2016-2018. Panie Aleksandra Jasińska i Joanna Mazurek-Kurzelnik w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli przeprowadziły szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące kursów dla kadry nauczycielskiej Akcji K1 zachęcając tym samym innych do korzystania z bogatej oferty programów Erasmus+ i POWER.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zarządzania międzynarodowymi projektami edukacyjnymi zdobytym na szkoleniach dla kadry nauczycielskiej nasza szkoła ma możliwość realizacji projektów wymiany młodzieży. W roku 2o15 zakończyliśmy projekt Comenius. Obecnie dzięki między innymi pracy pań: Jadwigi Harasymowicz, Aleksandry Jasińskiej i Joanny Mazurek-Kurzelnik szkoła rozpoczyna międzynarodowe działania w ramach programu Erasmus+ , a także projekt wymiany młodzieży naszej szkoły ze szkołą w Nadwirnej na Ukrainie, który wspiera finansowo Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży działająca w zakresie FRSE.

Członkowie Szkolnego Zespołu do Współpracy Międzynarodowej : Jadwiga Harasymowicz, Aleksandra Jasińska, Benedykt Chałupnik, Joanna Mazurek-Kurzelnik, Klaudia Hajduk i Tomasz Wójtowicz uczestniczyli w wielu szkoleniach oferowanych przez FRSE, między innymi:

FRSE - ,,Zarządzanie Funduszami Projektowymi’’, Warszawa,

„eTwinning Seminarium Kontaktowe”, Warszawa,   „Upowszechnianie rezultatów projektów w programie Erasmus+”, Warszawa, „Struktura programu Erasmus+, cele, priorytety jakościowe, kryteria oceny wniosków, zasady oraz cykl realizacji projektów”, Opole, „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, Warszawa.

POWER : „Zarządzanie wielokulturowym projektem europejskim”, IFEL-Institut z siedzibą w Hamburgu, Porto, Portugalia.

Comenius - Program Uczenie się przez całe życie” :

Szkolenia z metodyki nauczania języków obcych, Richard Language College, Bournemouth, Wielka Brytania, „ Irlandia i Irlandczycy”, North Monastery Language Institute, Cork, Irlandia.

Joanna Mazurek-Kurzelnik

12a

3a45678