Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

SZKOLENIA NAUCZYCIELI ZSO nr 1 w ramach FRSE

SZKOLENIA NAUCZYCIELI ZSO nr 1 W RAMACH FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (FRSE)

FRSE – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad dwudziestu lat zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 był to m.in. program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Obecnie w ramach europejskiego programu na lata 2014-2020 fundacja pełni m.in. funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zarządza także programem POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. FRSE realizuje również europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne, np. eTwinning (więcej na www.frse.org.pl).

Dzięki funduszom europejskim nauczyciele mogą uczestniczyć w międzynarodowych szkoleniach wzbogacając swój rozwój zawodowy i inicjować współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich. Jednym z przykładów takiego szkolenia jest kurs w ramach Akcji K1 – mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Zarządzanie wielokulturowym projektem europejskim”, który odbył się w Porto w Portugalii. Kurs był finansowany ze środków POWER. Uczestnicy tego kursu, panie Aleksandra Jasińska i Joanna Mazurek-Kurzelnik w trakcie zajęć szkoleniowych nawiązały współpracę z nauczycielami z Niemiec i Bułgarii tworząc zespół projektowy. Zespół zaprosił szkoły z Francji i Rumunii wcześniej współpracujące przy realizacji międzynarodowych projektów. Efektem wspólnej pracy było stworzenie projektu wymiany młodzieży Erasmus+ pt. „ Woda naszym cennym skarbem”. Wniosek projektu otrzymał 4 miejsce na liście 351 projektów zaakceptowanych przez Narodową Agencję do realizacji na lata 2016-2018. Panie Aleksandra Jasińska i Joanna Mazurek-Kurzelnik w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli przeprowadziły szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące kursów dla kadry nauczycielskiej Akcji K1 zachęcając tym samym innych do korzystania z bogatej oferty programów Erasmus+ i POWER.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zarządzania międzynarodowymi projektami edukacyjnymi zdobytym na szkoleniach dla kadry nauczycielskiej nasza szkoła ma możliwość realizacji projektów wymiany młodzieży. W roku 2o15 zakończyliśmy projekt Comenius. Obecnie dzięki między innymi pracy pań: Jadwigi Harasymowicz, Aleksandry Jasińskiej i Joanny Mazurek-Kurzelnik szkoła rozpoczyna międzynarodowe działania w ramach programu Erasmus+ , a także projekt wymiany młodzieży naszej szkoły ze szkołą w Nadwirnej na Ukrainie, który wspiera finansowo Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży działająca w zakresie FRSE.

Członkowie Szkolnego Zespołu do Współpracy Międzynarodowej : Jadwiga Harasymowicz, Aleksandra Jasińska, Benedykt Chałupnik, Joanna Mazurek-Kurzelnik, Klaudia Hajduk i Tomasz Wójtowicz uczestniczyli w wielu szkoleniach oferowanych przez FRSE, między innymi:

FRSE - ,,Zarządzanie Funduszami Projektowymi’’, Warszawa,

„eTwinning Seminarium Kontaktowe”, Warszawa,   „Upowszechnianie rezultatów projektów w programie Erasmus+”, Warszawa, „Struktura programu Erasmus+, cele, priorytety jakościowe, kryteria oceny wniosków, zasady oraz cykl realizacji projektów”, Opole, „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, Warszawa.

POWER : „Zarządzanie wielokulturowym projektem europejskim”, IFEL-Institut z siedzibą w Hamburgu, Porto, Portugalia.

Comenius - Program Uczenie się przez całe życie” :

Szkolenia z metodyki nauczania języków obcych, Richard Language College, Bournemouth, Wielka Brytania, „ Irlandia i Irlandczycy”, North Monastery Language Institute, Cork, Irlandia.

Joanna Mazurek-Kurzelnik

12a

3a45678

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box